napi evangelium

Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid azonban csak esznek-isznak. Jézus így felelt nekik: Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény? Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt: akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket; a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőbe való: akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja: Jobb az óbor.
Lk 5,33-39

Elmélkedés

Jézus tanítása újdonság volt az emberek számára, mert miként a hegyi beszéd lezárásaként az evangélista megjegyzi: „úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók” (Mt 7,29). Mondhatnánk, hogy az írástudók csak üres szavakat mondtak, de azok nélkülözték a belső erőt. Jézus szava viszont embert alakító, a bűnöst megtérésre indító erővel rendelkezett. A törvénnyel kapcsolatos jézusi tanítás szintén az újdonság erejével hatott.

Talán éppen az újdonság miatt nem hallgatták szívesen őt az írástudók. Szavaiban az egész vallási élet felbolygatását érezték, és semmiképpen sem akartak vallási forradalmat. Ők inkább a hagyományhoz ragaszkodtak és a sok évszázados vallási gyakorlatot részesítették előnyben. A hagyományok tisztelete és az értékek megőrzése rendkívül fontos, de azt a veszélyt rejti magában, hogy megakadályozza a fejlődést. Új ruháról és új borról beszél Jézus a mai evangéliumban. A Szentírásban két különböző jelentéssel fordul elő az „új” szó. Egyrészt jelenti, ami fiatal, azaz időben új, másrészt arra vonatkozik, ami természetében új, minőségileg jobb, mint a korábbiak. Jézus tanítása abban az értelemben jelent újat, hogy különbözik az ószövetségi törvény tanításától. Az isteni törvény lényege megmarad, de meg kell újulnia. Jézus új tanítása bennünket is megújít lélekben. Ha átjárja szívünket szava, igazi lelki megújulást fogunk tapasztalni életünkben.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Te megbízol bennünk és arra kérsz minket, hogy talentumainkat helyesen használjuk fel. Segíts, hogy felelősségünk tudatában minden talentumunkkal, képességünkkel és adottságunkkal a te dicsőségedet szolgájuk, és segítsük mások és magunk örök üdvösségét! Te nem kívánsz lehetetlent tőlünk, csupán azt, hogy munkatársaid legyünk, fedezzük fel magunkban talentumainkat és akaratod szerint éljünk azokkal. Adj nekünk bölcsességet, önzetlenséget és szelídséget, hogy a teremtett világot jobbá tegyük!

Horváth István Sándor (Ph 88)