Irodalmi pályázat

Irodalmi pályázat felhívás

A Bencés Diákszövetség 2023-ban ünnepli az alapításának 100. évfordulóját. A centenárium alkalmából a

Bencés Diákszövetség

IRODALMI PÁLYÁZATOT

hirdet bencés diákok részére.

A pályázat mottója: „Pax et gaudium!” – „Béke és öröm!”

A pályázaton két korcsoportban minden egykori és mai bencés fenntartású iskola diákja indulhat, korábban nem publikált tanulmánnyal, emlékezéssel, interjúval, rövid prózai vagy verses művel.

I. csoport: jelenlegi bencés diákok

Az I. csoportban a bencés fenntartású iskolák 7-13. osztályos diákjai (ideértve a 2023. májusában végző diákokat is) vehetnek részt.

II. csoport: már végzett bencés diákok

A II. csoportban azok a bencés diákok nyújthatnak be pályázatot, akik valamely egykori vagy mai bencés fenntartású iskolában végezték tanulmányaikat, illetve érettségiztek vagy legalább két tanévet bencés fenntartású iskolában tanultak.

A pályázat témája szabadon választott, azonban a díjazáskor előnyben részesülnek azok a pályaművek, amelyek szorosan kapcsolódnak a pályázati kiírásban megfogalmazott „Pax et gaudium!” – „Béke és öröm!” bencés gondolathoz.

Egy szerzőtől legfeljebb három verset várunk, a prózai pályaművek terjedelme maximum 10 000 leütés legyen, szóközökkel együtt (Betűtípus: Times New Roman, Betűnagyság: 12-es, Sortávolság: 1,5).

A pályázat beküldésének határideje: 2023. augusztus 20. (vasárnap) 23:59 óráig. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat beérkezési időpontján a Bencés Diákszövetség rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A határidő lejárta után beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A Bencés Diákszövetség fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag elektronikus formában (szerkeszthető Word formátumban) lehet benyújtani az irodalmipalyazat@bdsz.hu címen. A beküldéskor kérjük a következő adatokat feltüntetni: név, iskola neve, osztály / érettségi helye, éve, telefonszám.

Pályázati feltételek

  • A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.
  • Korábbi más pályázatokon díjat nyert művek nem küldhetők be.

Pályázatok elbírálása

A beérkezett műveket szakmai zsűri bírálja el anonim módon és 1-3. helyezettet választ.

A szakmai zsűri tagjai:

  • Dejcsics Konrád OSB (Gy 1998B), a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója
  • Komálovics Zoltán, író, költő, irodalomkritikus, magyar-történelem szakos tanár
  • Méhes Károly (Ph 1983), költő, író, újságíró

Díjazás

A pályázati díjak mindkét csoportban külön-külön:

  1. helyezett: 70 000 forint
  2. helyezett: 50 000 forint
  3. helyezett: 30 000 forint

A díjazott pályázatok alkotóit 2023. szeptember első felében elektronikus úton, e-mailben értesítjük.

Az ünnepélyes díjátadóra 2023. szeptember első felében kerül sor, amelynek pontos helyszínéről és időpontjáról elektronikus úton, e-mailben értesítjük a pályázókat.

A legjobb alkotásoknak megjelenést biztosítunk a Bencés Diákszövetség kiadványaiban és honlapján.

Jog- és adatvédelem

A pályázat szervezője a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1., továbbiakban: Szervező).

A Pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy alkotása ellenszolgáltatás nélkül a Szervező honlapján, Facebook oldalán, kiadványaiban (naptár, szórólap, plakát stb.) nyomtatott formában is megjelenjen.

A Pályázó a pályázaton való részvételével területi korlátozás nélküli, korlátlan időtartamra, teljes körű, kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a pályázatban szereplő szellemi alkotás(ok)ra vonatkozóan a Szervező részére, ideértve a Szervező jogát arra vonatkozóan, hogy a felhasználási jogot harmadik személy részére továbbadhassa.

A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött művek a Pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik. A Pályázó a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy bármely szerzői jogsértésért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a Szervező a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználja. A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a díjazott nevét, iskolájának nevét és osztályát / érettségi helyét és évét, illetve a díjazás tényét a nyeremény megjelölése mellett a Szervező internetes honlapján és Facebook oldalán nyilvánosságra hozza.

A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati kiírás szerint történik. Amennyiben a Pályázati kiírás valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Pályázó a pályázat beküldésének határidejéig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát az irodalmipalyazat@bdsz.hu email-címre küldött levéllel. A pályázat Szervezője fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák a pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Pályázókat a módosításokról.

Vegyes rendelkezések

A pályázatban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, illetve a levelezőrendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget.

Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a pályázat időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a pályázat nem folytatható le a Pályázati kiírásnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden pályázat lejártnak és érvénytelennek, a Pályázó pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő.

A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

Kérdések, további információk a pályázatról: irodalmipalyazat@bdsz.hu

 

Kelt: Pannonhalma, 2023. április 12.