Fotópályázat

Fotópályázat beküldési határidő

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Fotópályázat felhívás

A Bencés Diákszövetség

Fotópályázatot

hirdet bencés diákok részére.

A fotópályázat mottója: „Nemzedékről nemzedékre”

A fotópályázat témája szabadon választott, azonban a díjazáskor előnyben részesülnek azok a pályaművek, amelyek egyedi látásmóddal és megjelenéssel, értékvilágában vagy szimbólumok által szorosan kapcsolódnak a pályázati kiírásban megfogalmazott „Nemzedékről nemzedékre” mottóhoz.

A pályázaton a bencés fenntartású iskolák 7-13. osztályos diákjai vehetnek részt.

A pályázat beküldésének határideje: 2024. április 30. (kedd) 23:59 óráig. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat beérkezési időpontján a Bencés Diákszövetség rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A határidő lejárta után beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A Bencés Diákszövetség fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. A pályázatra jelentkezni és fényképeket feltölteni az alábbi online felületen keresztül lehetséges: https://bencesdiak.hu/fotopalyazat

A Pályázónak a megadott felületen a fotók mellett egy rövid pályázati adatlap kitöltése is szükséges. Egy pályázótól lehetőség szerint egyszerre várjuk a pályázati anyagot.

Pályázati feltételek

 • Egy pályázó legfeljebb 5 db, saját maga által készített digitális fényképpel nevezhet, amelyeknek teljes felhasználási jogával rendelkezik. Nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait. A pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotón szereplő személyek hozzájárulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához. Ötnél több pályamű beküldése esetén a szakmai zsűri választ ki ötöt a pályázatra.
 • A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.
 • Korábbi, és más pályázatokon díjat nyert képek nem küldhetők be.
 • A képeket .jpg formátumban várjuk.
 • A beküldött kép/ek mérete az eredeti .jpg fájl mérete legyen, de a hosszabbik oldal minimum 2500 pixel (széles panorámakép esetén hosszabbik oldal min. 3500 pixel). A képtömörítési minőség 100%-os legyen.
 • A képek digitális feldolgozásánál csak alapvető képjavításokat fogadunk el: fényerő, kontraszt, színegyensúly, gradációs görbe, színezet/telítettség. A képek fekete-fehérré alakítása megengedett.
 • Megengedett: a kép készítése során keletkezett technikai hibák, karcok, fényérzékelőre tapadt por eltávolítása. Engedélyezett a kép vágása, zavaró képrészletek levágása, a kép orientációjának módosítása.
 • Nem küldhetők be digitális módon keretezett, feliratos és dátummal ellátott képek. NEM megengedett: nagyobb módosítások, illetve képelemek eltávolítása és hozzáadása.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő képeket nem áll módunkban elfogadni!

Pályázatok elbírálása

A beérkezett fényképeket szakmai zsűri bírálja el anonim módon és 1-3. helyezettet választ, emellett a beküldött képek körében közönségszavazást is meghirdetünk a Bencés Diákszövetség Facebook oldalán.

A szakmai zsűri tagjai:

 • Korzenszky Richárd OSB (Ph 1959), a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjele
 • Nemes Zoltán (Ph 1977), fotográfus
 • Pfeffer Imre Ferenc (Ph 2000), mérnök, amatőr fotográfus

Díjazás

 1. helyezett: 80 000 forint
 2. helyezett: 60 000 forint
 3. helyezett: 40 000 forint

közönségdíj: 15 000 forint

A díjazott pályázatok alkotóit 2024. május első felében elektronikus úton, e-mailben értesítjük.

Az ünnepélyes díjátadóra várhatóan 2024. május második felében kerül sor, amelynek pontos helyszínéről és időpontjáról elektronikus úton, e-mailben értesítjük a pályázókat.

A legjobb alkotásoknak megjelenést biztosítunk a Bencés Diákszövetség kiadványaiban és honlapján, illetve terveink szerint méltó kiállítótérben is bemutatjuk. A pályázat összes fotója bekerül a Bencés Rend Fotótárába.

Jog- és adatvédelem

A fotópályázat szervezője a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1., továbbiakban: Szervező).

A Pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy fényképe ellenszolgáltatás nélkül a Szervező honlapján, Facebook oldalán, kiadványaiban (naptár, szórólap, plakát stb.) nyomtatott formában is megjelenjen, illetve ellenszolgáltatás nélkül kerüljön kiállításra bármely kiállításon.

A Pályázó a pályázaton való részvételével területi korlátozás nélküli, korlátlan időtartamra, teljes körű, kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a pályázatban szereplő szellemi alkotás(ok)ra vonatkozóan a Szervező részére, ideértve a Szervező jogát arra vonatkozóan, hogy a felhasználási jogot harmadik személy részére továbbadhassa.

A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött felvételek a Pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a megjelenés a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A Pályázó a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a Szervező a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználja. A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a díjazott nevét, iskolájának nevét és osztályát, illetve a díjazás tényét a nyeremény megjelölése mellett a Szervező internetes honlapján és Facebook oldalán nyilvánosságra hozza. A Pályázó hozzájárulását adja, hogy a Bencés Diákszövetség Facebook oldalán a Szervező által szervezett közönségszavazáson a pályázatával részt vegyen.

A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati kiírás szerint történik. Amennyiben a Pályázati kiírás valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Pályázó a pályázat beküldésének határidejéig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát és képeit, a fotopalyazat@bdsz.hu email-címre küldött levéllel. A pályázat Szervezője fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák a pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Pályázókat a módosításokról.

Vegyes rendelkezések

A pályázatban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, illetve a levelezőrendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve – a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben – mindennemű kártérítési igényt kizár a weboldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldalon történő regisztráció bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a versenybe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus stb. esetén).

Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a pályázat időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a pályázat nem folytatható le a Pályázati kiírásnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden pályázat lejártnak és érvénytelennek, a Pályázó pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ne válasszon nyertes pályaművet.

A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

További információk a pályázatról, esetleges technikai hibák bejelentése: fotopalyazat@bdsz.hu

Együttműködő partnerünk a Medium Pro Educatione Közhasznú Alapítvány.

Kelt: Pannonhalma, 2023. szeptember 9.