Mai evangélium – 2023. november 29. – Szerda (Lk 21,12-19)

Mai evangélium – 2023. november 29. – Szerda (Lk 21,12-19)

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 28. – Kedd (Lk 21,5-11)

Mai evangélium – 2023. november 28. – Kedd (Lk 21,5-11)

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 27. – Hétfő (Lk 21,1-4)

Mai evangélium – 2023. november 27. – Hétfő (Lk 21,1-4)

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 25. – Szombat (Lk 20,27-40)

Mai evangélium – 2023. november 25. – Szombat (Lk 20,27-40)

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 24. – Péntek (Lk 19,45-48)

Mai evangélium – 2023. november 24. – Péntek (Lk 19,45-48)

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.” Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 22. – Szerda (Lk 19,11-28)

Mai evangélium – 2023. november 22. – Szerda (Lk 19,11-28)

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját....

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 21. – Kedd (Lk 19,1-10)

Mai evangélium – 2023. november 21. – Kedd (Lk 19,1-10)

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy...

bővebben