Mai evangélium – 2024. május 22. – Szerda (Mk 9,38-40)

Mai evangélium – 2024. május 22. – Szerda (Mk 9,38-40)

Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog...

bővebben
Mai evangélium – 2024. május 21. – Kedd (Mk 9,30-37)

Mai evangélium – 2024. május 21. – Kedd (Mk 9,30-37)

Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem...

bővebben
Mai evangélium – 2024. május 20. – Hétfő (Mk 9,14-29)

Mai evangélium – 2024. május 20. – Hétfő (Mk 9,14-29)

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük. Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait:...

bővebben
Mai evangélium – 2024. május 18. – Szombat (Jn 21,20-25)

Mai evangélium – 2024. május 18. – Szombat (Jn 21,20-25)

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele...

bővebben
Mai evangélium – 2024. május 17. – Péntek (Jn 21,15-19)

Mai evangélium – 2024. május 17. – Péntek (Jn 21,15-19)

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki:...

bővebben
Mai evangélium – 2024. május 15. – Szerda (Jn 17,11b-19)

Mai evangélium – 2024. május 15. – Szerda (Jn 17,11b-19)

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem...

bővebben
Mai evangélium – 2024. május 14. – Kedd (Jn 17,1-11a)

Mai evangélium – 2024. május 14. – Kedd (Jn 17,1-11a)

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig...

bővebben