Mai evangélium – 2023. június 6. – Kedd (Mk 12,13-17)

Mai evangélium – 2023. június 6. – Kedd (Mk 12,13-17)

Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: „Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven...

bővebben
Mai evangélium – 2023. június 5. – Hétfő (Mk 12,1-12)

Mai evangélium – 2023. június 5. – Hétfő (Mk 12,1-12)

Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz: Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel; pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze...

bővebben
Mai evangélium – 2023. június 3. – Szombat (Mk 11,27-33)

Mai evangélium – 2023. június 3. – Szombat (Mk 11,27-33)

Abban az időben: Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?” Jézus így...

bővebben
Mai evangélium – 2023. június 2. – Péntek (Mk 11,11-26)

Mai evangélium – 2023. június 2. – Péntek (Mk 11,11-26)

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott...

bővebben
Mai evangélium – 2023. május 31. – Szerda (Mk 10,32-45)

Mai evangélium – 2023. május 31. – Szerda (Mk 10,32-45)

Abban az időben: Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát...

bővebben
Mai evangélium – 2023. május 30. – Kedd (Mk 10,28-31)

Mai evangélium – 2023. május 30. – Kedd (Mk 10,28-31)

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját,...

bővebben
Mai evangélium – 2023. május 29. – Hétfő (Mk 10,17-27)

Mai evangélium – 2023. május 29. – Hétfő (Mk 10,17-27)

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne...

bővebben