Mai evangélium – 2021. december 7. – Kedd (Mt 18,12-14)

Mai evangélium – 2021. december 7. – Kedd (Mt 18,12-14)

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja,...

bővebben
Mai evangélium – 2021. december 6. – Hétfő (Lk 5,17-26)

Mai evangélium – 2021. december 6. – Hétfő (Lk 5,17-26)

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be...

bővebben
Mai evangélium – 2021. december 3. – Péntek (Mt 9,27-31)

Mai evangélium – 2021. december 3. – Péntek (Mt 9,27-31)

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor...

bővebben
Mai evangélium – 2021. december 1. – Szerda (Mt 15,29-37)

Mai evangélium – 2021. december 1. – Szerda (Mt 15,29-37)

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket. Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a...

bővebben
Mai evangélium – 2021. november 29. – Hétfő (Mt 8,5-11)

Mai evangélium – 2021. november 29. – Hétfő (Mt 8,5-11)

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy...

bővebben