Mai evangélium – 2021. április 13. – Kedd (Jn 3,7-15)

Mai evangélium – 2021. április 13. – Kedd (Jn 3,7-15)

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá: „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a...

bővebben
Mai evangélium – 2021. április 12. – Hétfő (Jn 3,1-8)

Mai evangélium – 2021. április 12. – Hétfő (Jn 3,1-8)

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik főembere volt. Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki: „Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az...

bővebben
Mai evangélium – 2021. április 10. – Szombat (Mk 16,9-15)

Mai evangélium – 2021. április 10. – Szombat (Mk 16,9-15)

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki. Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy...

bővebben
Mai evangélium – 2021. április 9. – Péntek (Jn 21,1-14)

Mai evangélium – 2021. április 9. – Péntek (Jn 21,1-14)

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt...

bővebben
Mai evangélium – 2021. április 7. – Szerda (Lk 24,13-35)

Mai evangélium – 2021. április 7. – Szerda (Lk 24,13-35)

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus...

bővebben
Mai evangélium – 2021. április 6. – Kedd (Jn 20,11-18)

Mai evangélium – 2021. április 6. – Kedd (Jn 20,11-18)

Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: „Asszony,...

bővebben