Mai evangélium – 2021. július 27. – Kedd (Mt 13,36-43)

Mai evangélium – 2021. július 27. – Kedd (Mt 13,36-43)

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!” Kérésükre így magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia....

bővebben
Mai evangélium – 2021. július 26. – Hétfő (Mt 13,31-35)

Mai evangélium – 2021. július 26. – Hétfő (Mt 13,31-35)

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az...

bővebben
Mai evangélium – 2021. július 24. – Szombat (Mt 13,24-30)

Mai evangélium – 2021. július 24. – Szombat (Mt 13,24-30)

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amíg azonban az emberek aludtak, eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé, aztán elment. Amikor felnövekedett a vetés, és már...

bővebben
Mai evangélium – 2021. július 23. – Péntek (Mt 13,18-23)

Mai evangélium – 2021. július 23. – Péntek (Mt 13,18-23)

Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a...

bővebben
Mai evangélium – 2021. július 21. – Szerda (Mt 13,1-9)

Mai evangélium – 2021. július 21. – Szerda (Mt 13,1-9)

Abban az időben Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az...

bővebben
Mai evangélium – 2021. július 20. – Kedd (Mt 12,46-50)

Mai evangélium – 2021. július 20. – Kedd (Mt 12,46-50)

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” Jézus erre így válaszolt annak, aki...

bővebben
Mai evangélium – 2021. július 19. – Hétfő (Mt 12,38-42)

Mai evangélium – 2021. július 19. – Hétfő (Mt 12,38-42)

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt...

bővebben