Mai evangélium – 2023. december 2. – Szombat (Lk 21,34-36)

Mai evangélium – 2023. december 2. – Szombat (Lk 21,34-36)

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak....

bővebben
Mai evangélium – 2023. december 1. – Péntek (Lk 21,29-33)

Mai evangélium – 2023. december 1. – Péntek (Lk 21,29-33)

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 29. – Szerda (Lk 21,12-19)

Mai evangélium – 2023. november 29. – Szerda (Lk 21,12-19)

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 28. – Kedd (Lk 21,5-11)

Mai evangélium – 2023. november 28. – Kedd (Lk 21,5-11)

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 27. – Hétfő (Lk 21,1-4)

Mai evangélium – 2023. november 27. – Hétfő (Lk 21,1-4)

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 25. – Szombat (Lk 20,27-40)

Mai evangélium – 2023. november 25. – Szombat (Lk 20,27-40)

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér...

bővebben
Mai evangélium – 2023. november 24. – Péntek (Lk 19,45-48)

Mai evangélium – 2023. november 24. – Péntek (Lk 19,45-48)

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.” Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép...

bővebben