Mai evangélium – 2023. március 18. – Szombat (Lk 18,9-14)

Mai evangélium – 2023. március 18. – Szombat (Lk 18,9-14)

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem,...

bővebben
Mai evangélium – 2023. március 17. – Péntek (Mk 12,28b-34)

Mai evangélium – 2023. március 17. – Péntek (Mk 12,28b-34)

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden...

bővebben
Mai evangélium – 2023. március 15. – Szerda (Mt 5,17-19)

Mai evangélium – 2023. március 15. – Szerda (Mt 5,17-19)

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből...

bővebben
Mai evangélium – 2023. március 14. – Kedd (Mt 18,21-35)

Mai evangélium – 2023. március 14. – Kedd (Mt 18,21-35)

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el...

bővebben
Mai evangélium – 2023. március 13. – Hétfő (Lk 4,24-30)

Mai evangélium – 2023. március 13. – Hétfő (Lk 4,24-30)

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az...

bővebben