napi evangelium

Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid azonban csak esznek-isznak. Jézus így felelt nekik: Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény? Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt: akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket; a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőbe való: akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja: Jobb az óbor.
Lk 5,33-39

Elmélkedés

Lukács evangélista beszámolójából kiderül, hogy Keresztelő János követői rendszeresen tartottak böjtöt. A farizeusokról is szó van a történetben. Róluk tudható, hogy hetente két nap böjtöt tartottak. Ezt a farizeusi hagyományt azonban nem követik Jézus tanítványai, s most az írástudók és a farizeusok magyarázatot kérnek Jézustól arra, hogy miért nem tartják meg ezt a vallási szokást.

Kérdésük hátterében az áll, hogy Jézus tanításában az egész vallási élet felbolygatását érezték, és ők semmiképpen sem akartak vallási forradalmat, megújulást. Ők inkább a hagyományhoz ragaszkodtak és a sok évszázados vallási gyakorlatot részesítették előnyben. A hagyományok tisztelete és az értékek megőrzése rendkívül fontos, de azt a veszélyt rejti magában, hogy megakadályozza a fejlődést. Új ruháról és új borról beszél Jézus válaszában. A Szentírásban két különböző jelentéssel fordul elő az „új” szó. Egyrészt jelenti, ami fiatal, azaz időben új, másrészt arra vonatkozik, ami természetében új, minőségileg jobb, mint a korábbiak. E jelentéstartalmakhoz járul az is, hogy minden új dolog szent, azaz például az újszülötteket vagy a termés zsengéjét Istennek szentelték. Jézus tanítása abban az értelemben jelent újat, hogy különbözik az ószövetségi törvény tanításától. Az isteni törvény lényege megmarad, de meg kell újulnia. Jézus új tanítása bennünket is megújít lélekben. Ha átjárja szívünket szava, igazi lelki megújulást fogunk tapasztalni életünkben.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus! Az általad elküldött Szentlélek bennünk él, köztük lakik, még akkor is, ha jelenlétére, megszentelő tevékenységére olykor nem figyelünk oda. Segíts minket, hogy ráhagyatkozzunk és engedjük, hogy átalakítson minket! Ne engedd, hogy fékezzük a Szentlélek lendületét, hanem segíts abban, hogy hallgassunk sugallataira, csendes útmutatásaira, figyelmeztetéseire és ösztönzéseire! Ébressze fel bennünk az örök élet utáni vágyat!

Horváth István Sándor (Ph 88)