napi evangelium

Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?” Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem!”
Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: „Ha azt mondjuk: A mennyből volt, azt fogja felelni: Hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy Az emberektől?” Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták: „Nem tudjuk.” Jézus erre azt felelte: „Akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket.”
2021. május 29. – Szombat

Elmélkedés

A templom megtisztítása és a kereskedők kiűzése után a vallási vezetők lépnek Jézushoz és magyarázatot kérnek tőle, erről olvasunk a mai napon. A jelenet kulcsszava a hatalom, a felhatalmazás. Ez a hely ugyanis az istentisztelet központi helye és az Isten háza, itt nincs joga senkinek ahhoz, hogy felhatalmazás nélkül intézkedjen.

Honnan való Jézus hatalma? – hangzik a kérdés Jézus felé, de ő nem árulja el hatalmának eredetét. Tanítványainak viszont többször beszélt arról, hogy Istentől jött, és azt a küldetést teljesíti, amivel a mennyei Atya bízta meg. Megtehette volna, hogy az őt kérdező vallási vezetőknek egyértelmű választ ad, de nem tette meg, nem beszél küldetéséről és származásáról azoknak, akik nem hisznek benne. A kérdezők a saját befolyásukat féltik. Attól tartanak, hogy a vallási élet irányítása kicsúszik a kezükből. Jézusban olyan személlyel találkoznak, akinek hatása van a népre és az emberek szívesen hallgatnak rá. A vezetők nem értik Jézus hatalmát, hiszen az egészen más jellegű, mint az ő hatalmuk. Jézus Istentől származó hatalmának elismerése saját hatalmuk és befolyásuk elvesztését jelentette volna.

Jézus nem gazdasági, politikai vagy katonai hatalommal rendelkezik, hanem isteni hatalommal a lelkek felett. Hatalma van a bűnök megbocsátására, a betegek meggyógyítására és a gonosz lelkek kiűzésére.
Hiszek-e Jézus isteni hatalmában?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenem, irgalmas Atyám! Öröm számomra, hogy újra a közeledben vagyok, visszafogadsz magadhoz és ismét szeretettel ölelsz át engem. Öröm számomra, hogy megbocsátod bűnömet. Szereteted soha nem volt számomra kényszer, én mégis megtagadtam azt, elhagytalak téged. Most bűneimet megbánva térek vissza hozzád, és elismerem, hogy irgalmas Atyám vagy. Te mindig vártál engem és bíztál abban, hogy nem felejtem el jóságodat és szeretetedet. Érints meg kezeddel, amelyből megbocsátás, irgalom, gyógyulás, tisztulás, megbékélés, szeretet és öröm sugárzik. Érints meg irgalmaddal! Érints meg szereteteddel! Bocsáss meg nekem, Istenem!

Horváth István Sándor (Ph 88)