napi evangelium

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!” Jézus ezt felelte nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.”
Mk 2,23-28

Elmélkedés

A szombati nyugalom megtartásának módja az újabb vita tárgya. A farizeusok aratásnak minősítették azt, hogy Jézus tanítványai a kalászokból kimorzsolták a szemeket. Az aratás pedig olyan munka, amelyet szombaton tilos volt végezni. Nézetük szerint, ahogyan Isten a teremtés hat napja után megpihent a hetedik napon, ugyanúgy az embernek is a munkával töltött hat nap után pihennie kell a hetedik napon, vagyis szombaton. Jézus nem vonja kétségbe, hogy a szombati pihenőnapnak van értelme, de szerinte a szombatnak és minden törvénynek az ember javát kell szolgálnia. Az olyan nézetek, amelyek szerint az embernek a törvények szolgájává kell válnia, nem Istentől valók. Isten azt szeretné, ha az emberek őt szolgálnák és ehhez az ő parancsai megadják a keretet.

A farizeusok részéről felmerülő probléma a keresztény közösségen belül Jézus mennybemenetele után még jóideig megmaradt. A zsidóságból a krisztusi hitre tértek megtartották a szombatot heti pihenőnapként, a pogányságból megtértek számára azonban ennek már semmi értelme nem volt. Nagy valószínűséggel már az első században elkezdték a keresztények a vasárnapot, mint az Úr feltámadásának emléknapját ünnepelni. Az evangélium kapcsán érdemes elgondolkodnunk: Hogyan tartom meg az Úr napját? Hogyan ünneplem meg a vasárnapot?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézusom! Hiszem, hogy te vagy az élő víz forrása. Hiszem, hogy te vagy a világ Üdvözítője. Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezető út. Lelkem szomjazik az élő vízre, az élő hitre. Ébressz bennem szomjúságot a te igazságod iránt! Ébressz bennem vágyat az örök élet iránt! A te szavadban felismerem az örök élet, az üdvösség tanítását. Add nekem az élő vizet, amely csillapítja szívem és lelkem szomjúságát!

Horváth István Sándor (Ph 88)