napi evangelium

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés

Jézus mindennapi tevékenységébe enged bepillantást a mai evangélium. A jelenetben az ördögűzések kapnak hangsúlyt, kétszer is említést tesz róluk az evangélista ebben a rövid részben. Péter anyósának meggyógyítása is ebbe az irányba mutat, hiszen Jézus mozdulatainak hatására úgy távozik belőle a láz, miként az ördögök távoznak a megszállottakból.

Érdekes mozzanat, hogy Jézus „nem engedte megszólalni” az ördögöket. A tegnapi részben láttuk, hogy az őt Isten Szentjének nevező ördögnek Jézus azt parancsolja, hogy hallgasson el, most pedig még megszólalni sem engedi őket. Miért teszi ezt Jézus? Az első századok egyházatyái azzal magyarázzák a dolgot, hogy bár a gonosz lelkek tisztában voltak azzal, hogy Jézus a Messiás, nem értették ennek lényegét, nem tudták, hogy fog megvalósulni Jézus messiási uralma. Jézus bizonyára nem akarta, hogy féligazságok terjedjenek róla, és azt sem, hogy éppen a gonosz lelkektől tudják meg az emberek, hogy ki ő. Jézus pontosan tudja, hogy a gonosznak nem érdeke, hogy az igazságot, a teljes igazságot mondja el róla, hiszen az ördögnek az a célja, hogy megtévessze, félrevezesse az embereket.

A történet arra figyelmeztet minket, hogy a gonosz létezik, a kísértések valóságosak az emberek számára. Ugyanakkor a gonosz nem tud teljes befolyást szerezni az ember felett, hiszen Isten hatalma nagyobb, mint az övé.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus! Te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Te arra hívsz bennünket, hogy megismerjünk téged és tanításodat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól, örömhíredből senki nem lehet kizárva, irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjen.

Horváth István Sándor (Ph 88)