napi evangelium

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19

Elmélkedés

A bibliai időkben a rabbik öt tanítványt vettek maguk mellé. Jézus viszont tizenkettő személyt választ tanítványai köréből, akik ettől kezdve a legszorosabb kapcsolatban vannak vele, őket nevezi apostoloknak, küldötteknek. Az ő kiválasztásukat, nevük felsorolását olvassuk a mai evangéliumban.

A Tizenkettő lesz a Jézus által létrehozott közösségnek, az Egyháznak az alapja, akik láthatják csodáit, s talán a leginkább megérthetik Jézus tanítását. Minderre azért van szükség, hogy Jézus később küldetést adjon nekik az evangélium hirdetésére.

A kiválasztás jelentőségét mutatja, hogy azt megelőzően Jézus az egész éjszakát imádságban tölti. Mintegy a mennyei Atyától kér útmutatást. Ugyanakkor jelentős a kiválasztott személyek számára is, hiszen egész életük megváltozik attól kezdve, hogy apostolokká válnak. Lukács evangélista nem hallgatja el, hogy a Tizenkettő közé a későbbi áruló, Júdás is bekerül, de ő is az isteni megváltó szándék része lesz.

Az apostolokat Jézus valamivel később missziós útra küldi. Azt a küldetést kapják, hogy Mesterük nevében tanítsanak és gyógyítsanak. Ezt az apostoli küldetést folytatja az Egyház ma is. Jézus minket is kiválaszt, meghív tanítványának és küldetést ad. Az apostoli alapokon nyugvó Egyház tagjaként én is Krisztus közösségéhez tartozom, és az Egyház küldetéséből nekem is ki kell vennem a részem.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres megújulást vársz tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül Istennek éljünk. A lelki megújulás adjon nekünk erőt ahhoz, hogy evangéliumod hirdetői legyünk a világban azok számára, akik még keresik megtisztító irgalmadat és felemelő szeretetedet.

Horváth István Sándor (Ph 88)