napi evangelium

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
Lk 11,27-28

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus boldognak mondja azokat, akik „Isten szavát hallgatják és meg is tartják.” Isten szava úgy válik elevenné, hogy megvalósítjuk azt életünkben. Ha megelégednénk a puszta olvasással, ez könnyen azt jelenthetné, hogy csupán egy szép irodalmi alkotásnak tartjuk a Bibliát, de csak holt szöveg maradna számunkra.

Az Ige hallgatása vagy olvasása hármas hatást vált ki bennünk. Egyrészt cselekvésre szólít minket. Ha odafigyelünk rá, akkor nem maradhatunk tétlen hallgatók, hanem a hallottak és olvasottak megvalósítására kell törekednünk. Ezzel kapcsolatban mondja Jézus a sziklára és a homokra épített ház hasonlatát. Aki megelégszik az Ige hallgatásával, de nem váltja tettekre azt, élete homokra épült házként omlik össze. Aki viszont a krisztusi tanítás szerint él, bölcs és okos, mint a háza alapjául a sziklát választó ember (vö. Mt 7,24-27).

Másodsorban Isten Igéje kijelöli számunkra azt a lelki fejlődési irányt, amely az üdvösség felé vezet. Jézus az örök élet igéjének nevezte tanítását. Aki őt hallgatja, az az üdvösséget tekinti céljának. Szava örökérvényű igazság, amely a változó nézetek és szemléletek között biztos igazságnak tekinthető.

Harmadrészt pedig az isteni üzenet, amelyet a Szentírás közvetít számunkra, átalakítja életünket. Isten szava tiszta vízcseppként hull lelkünkre. Ha egy idő után megszokottá válik az Ige hallgatása, forduljunk megújult figyelemmel a tanítás felé, hogy új lelki kincsek táruljanak fel számunkra!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Segíts, hogy ne engedjek a megtévesztésnek és a félrevezetésnek! Bölcsességet és tisztánlátást kérek tőled, hogy megkülönböztessem a te igazságodat az emberek hamisságától. Te Úr vagy az egész világ és az egész természet felett, és hatalmad van, hogy legyőzd a gonoszságot. A te segítségeddel én is le tudom győzni a rosszat. Életem biztonságban van a te kezedben, s ha hűséges maradok hozzád és hitemhez, akkor nem veszíthetem el az üdvösséget. Add, hogy semmiféle veszély, még az életveszély miatt se tagadjam meg hitemet, hanem a Szentlélekre hallgatva tegyek tanúságot rólad!

Horváth István Sándor (Ph 88)