napi evangelium

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”
Lk 11,5-13

Elmélkedés

Miután Jézus megtanította tanítványainak a Miatyánkot, további tanácsokat ad az imádság módjával kapcsolatban. Azt javasolja, hogy kitartóan és állhatatosan kell imádkozni. Az imádság feltételezi Isten jóságát és irgalmát, valamint azt, hogy Isten odafigyel ránk, meghallgatja kéréseinket. Ez nem jelentheti azt, hogy amit sokszor kérünk tőle, azt egy idő után biztosan megadja. Az imában ugyanis nem szabad saját akaratunkat és emberi elképzeléseinket erőltetnünk, hiszen sosem lehetünk abban biztosak, hogy szándékaink valóban megfelelnek-e Isten szándékainak. Azzal a bizalommal érdemes imádkoznunk, hogy Isten tudja, hogy mire van szükségünk, és azt adja meg számunkra, ami lelkünk javára szolgál.

Jézus példabeszéde szerint az ember barátjának „erőszakossága miatt” teljesíti kérését. Mivel Jézus itt a kérő imádságról beszél, arra következtethetünk, hogy amikor valamit kérünk imáinkban Istentől, akkor legyünk kitartóak, állhatatosak, ezt jelenti az „erőszakosság.” Kéréseink megismétlésére nem azért van szükség, mert Isten nem hallja meg azt elsőre vagy nem akarja első szóra teljesíteni, hanem azért, hogy kitartó imánk során megtisztuljon kérésünk, s csak olyat kérjünk, amire valóban szükségünk van lelkünk üdvössége érdekében. Ugyanakkor az állhatatos kérések során tudatosul bennünk, hogy rászorulunk Isten segítségére, s egyedül ő képes betölteni szívünk vágyait!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Erősítsd bennünk a mennyország utáni vágyat! Földi életünket úgy kell élnünk, hogy teljesítjük kötelességeinket ebben a világban és igyekszünk szebbé tenni a teremtett világot, jobbá tenni embertársaink életét. Bár ez a világ csak ideiglenes otthonunk, hiszen a mennyei Atya mindannyiunkat az örök életre hív. Hisszük, hogy akiket Egyházunkban szentként és boldogként tisztelünk, eljutottak a mennyországba, amely az ő legfőbb vágyuk volt. Segíts minket, hogy közbenjárásukra és példájukat követve mi is eljussunk az üdvösségre!

Horváth István Sándor (Ph 88)