napi evangelium

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5,17-19

Elmélkedés

Jézus beszédei, tanításai újdonságként hatottak egykori hallgatói számára. Nem azért, mintha vallásilag tudatlanok lettek volna, s nem is azért, mert Jézus gyökeresen mást tanított, mint a korábbi idők tanítói. Tanításának újdonsága abban állt, hogy meg tudta ragadni Isten törvényeinek lényegét, fel tudta tárni az embereknek a törvények eredeti, isteni szándékát, s meg tudta mutatni a törvények szerinti élet helyes útját. A vallás hivatalos őrei, a tanítás őrzői számára mindez úgy tűnt, hogy semmibe veszi a vallási intézményeket, mindazt, amely évszázadok óta az emberek vallási és társadalmi életét szabályozza.

A hegyi beszédben, miként erről a mai evangéliumban olvasunk, Jézus egyértelművé teszi, hogy nem megszüntetni akarja az ószövetségi törvényt, hanem tökéletessé tenni, beteljesíteni. Ünnepélyes hangvételű kijelentése egy „hegyen” hangzik el, itt mondja azt, hogy teljessé akarja tenni a törvényt, amit Isten Mózes idejében szintén egy hegyen, a Sínai-hegyen adott. Jézus szavaiból kicseng, hogy nem elegendő a törvények betű szerinti megtartása, hanem annak szellemét is nézni kell, azaz azt a célt, amit Isten akart elérni a törvényekkel. A törvény lényege pedig a szeretet Isten felé és az embertárs felé. Jézus szeretet-törvénye a szívembe van írva.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te arra bátorítottad tanítványaidat és buzdítasz minket is, hogy szüntelenül imádkozzunk. Szükségünk van bátorításodra, hiszen sokszor kételkedünk az ima erejében. Ha Isten nem azonnal teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan mi szerettük volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell imádkoznunk, mindig azzal a bizalommal, hogy Isten mindent megad nekünk, ami a lelkünk üdvösségét szolgálja. Segíts minket a hit próbatételei idején, hogy szívünkben megőrizzük a jóságos Isten arcát!

Horváth István Sándor (Ph 88)