napi evangelium

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
Mt 9,9-13

Elmélkedés

A béna ember meggyógyítása alkalmával, amiről tegnap olvastunk, Jézus megmutatta azt, hogy hatalma van a bűnök megbocsátására. A mai evangéliumban újabb jelét adja annak, hogy küldetése a bűnösökhöz is szól, megtérésre szólítja az embereket, hirdetni akarja Isten irgalmát. A jelenet Máté meghívásával indul, de nem hordozza magán azokat a jellegzetességeket, amelyeket megfigyelhetünk más tanítványok meghívásakor. Itt inkább annak bemutatása a fontos, hogy Jézus még olyan embereket is meghív, akiket a nép bűnösnek tart és foglalkozásuk miatt megvet. A zsidók általában gyűlölték a vámosokat pénzbehajtó munkájuk miatt. A bűnösnek azonban nagy utat kell megtenni, azaz nem folytathatja tovább korábbi mesterségét.

Az isteni irgalmasság tehát megszólítja a bűnös embert, egészen közel megy a bűnöshöz. Ez tükröződik abban, hogy Jézus betér Máté házába, asztalhoz ül vele és barátaival, akik szintén vámosok és bűnösök voltak. Isten meghívása megváltoztatja a bűnös ember életét, aki elindul egy új úton, Jézus tanítványa, követője lesz.

Az isteni hívás felismeréséhez és elfogadásához az ember részéről szükség van arra az alázatra, amely elismeri Isten előtt a bűnösséget és Istentől várja a lelki megtisztulást, a bűntől való szabadulást.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te arra bátorítottad tanítványaidat és buzdítasz minket is, hogy szüntelenül imádkozzunk. Szükségünk van bátorításodra, hiszen sokszor kételkedünk az ima erejében. Ha Isten nem azonnal teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan mi szerettük volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell imádkoznunk, mindig azzal a bizalommal, hogy Isten mindent megad nekünk, ami a lelkünk üdvösségét szolgálja. Segíts minket a hit próbatételei idején, hogy szívünkben megőrizzük a jóságos Isten arcát!

Horváth István Sándor (Ph 88)