napi evangelium

Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Mt 11,28-30

Elmélkedés

Milyen sokféle vonzás erőterében élünk mi, emberek! Hányféle érzés és szándék vezet minket mások felé! Sokszor csak a saját érdekeinket nézzük és a magunk hasznát vagy boldogságát keressük. Máskor az önzés húzódik meg láthatatlanul emberi kapcsolataink mögött. Ismét máskor a szülői, gyermeki vagy hitvestársi szeretet érzése segít minket. Vajon mindemellett megérezzük-e Jézus természetfeletti szeretetének vonzását? Vajon át tudja-e törni ez az erő, ez az isteni hívás önzésünk határait? Vajon engedelmeskedek-e ennek a szelíd, gyengéd vonzásnak? „Jöjjetek hozzám mindnyájan” – mondja Jézus. Hívása nekem szól.

Aztán ezzel folytatja a mi Urunk: „Vegyétek magatokra igámat.” Vajon mire gondol? Az ószövetségi időkben a mózesi törvény súlyos teherként nehezedett az emberekre, amely terhet tovább súlyosbította a farizeusi hagyomány. Ha nem is az eredeti isteni parancsok, de a hozzájuk kapcsolódó, emberek által alkotott előírások szinte teljesen lehetetlenné tették annak betartását. Az írástudók és farizeusok olyan értékrendet állítottak fel, amely elhanyagolta az olyan lényeges parancsok megtartását, mint az igazságosság, a jóakarat, a könyörületesség, s mellékes dolgok megtartására törekedett. A Jézus által hozott újszövetségi törvény változtatott ezen. Jézus azért nevezi „édes igának” és „könnyű tehernek” az ő törvényeit, mert az igazán lényegesre, azaz a szeretet megélésére segítenek, s a Szentlélek megadja az erőt megtartásukhoz.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Nincs szükséged csodálkozókra és bámészkodókra, hanem követésedre hívsz minket. Nincs szükséged buzdítókra és lelkes éljenzőkre sem, hanem arra hívsz minket, hogy nyomodban járjunk, tanítványaid legyünk. Segíts, hogy mindig észrevegyem, amikor mellém lépsz! Segíts, hogy a világ zaja közben is meghalljam, amikor megszólítasz! Növeld bennem a készséget, hogy azonnal induljak és kövesselek! Hiszem, hogy indulni, a te követésedre vállalkozni csak szabadon és Istentől vezetve érdemes.

Horváth István Sándor (Ph 88)