napi evangelium

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Mt 11,25-27

Elmélkedés

Tanításának befejezéseként a mai evangéliumban Jézus hálát ad a mennyei Atyának a kinyilatkoztatásért. Szavai szerint Isten üzenetét nem azok értik meg, akik evilági bölcsességre vagy okosságra tettek szert, hanem azok a kicsinyek, akik a szívüket kitárják a tanítás befogadására. Isten megismerésére nem emberi értelmünk használatának köszönhetően jutunk el, hanem maga Isten fedi fel számunkra önmagát, életét. Istennek ezt az önközlését nevezzük kinyilatkoztatásnak, amelyből feltárul az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyedülálló és kölcsönös szeretetkapcsolata, valamint az, hogy az isteni szeretet kiárad az emberek felé.

Isten belső életének megismerése Jézus Krisztus, a Fiúisten által vált lehetővé, aki ebben az értelemben a kinyilatkoztatás teljessége. A mennyei Atya a Fiúban mutatja meg irántunk való irgalmas szeretetét, aki küldetésének teljesítése után elküldi a világba a Szentlelket. E hozzánk érkező isteni szeretet viszonzásaként a Fiú által a Szentlélekben felemelkedve juthatunk el az Atyához imádságainkban és életünkkel. Ha szeretnénk egyre jobban megismerni az Atyát, akkor Krisztust kell megismernünk. Ha szeretnénk észrevenni a mennyei Atya szeretetének jeleit saját életünkben, akkor Krisztust kell megismernünk, akiben hozzánk érkezik az isteni szeretet. Nem elég az ő tanítását hallgatnunk, hanem személyét kell ismernünk, s hozzá kell hasonlóvá válnunk.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Előítéleteinket és hitetlenkedésünket félretesszük, és nyitott szívvel hallgatunk téged, mert szavaidban felismerjük az örök élet tanítását. Engedjük, hogy új dolgokat taníts nekünk, új feladatokkal bízzál meg, új utakon vezess minket. Hisszük, hogy valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban megmutatkozott, hogy valóban Isten vagy. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni az igazságot keresőknek a hitetlenségből a hitre vezető utat! Tégy minket hitvalló és hithirdető kereszténnyé a világban!

Horváth István Sándor (Ph 88)