napi evangelium

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később, elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”
Mt 10,1-7

Elmélkedés

Máté evangélista az előzményekben részletesen bemutatta Jézus tanítását a hegyi beszédben és cselekedeteit, azaz tíz csodáját. A történet középpontjában mindeddig elsősorban Jézus állt. Az események menetében továbblépést jelent, hogy színre lépnek az Úr tanítványai is. Először a Tizenkettő kiválasztásáról olvashatunk, majd az ő küldetésükről és misszióba küldésükről, sorsukról, amely nem nélkülözi az üldöztetéseket, jutalmukról, amit Istentől kapnak lemondásaikért, s végezetül szolgálatuk fogadtatásáról.

Az elkövetkezendő napok evangéliumi részletei ezt fogják nekünk bemutatni. Miközben ezeket az elbeszéléseket olvassuk, bepillantást nyerhetünk abba, hogy miként alakult meg az Úr kezdeményezésére a közösség és hogyan indult el élete. Ugyanakkor azt is észre fogjuk venni, hogy a meghívásnak és a küldésnek ez a formája a későbbi évszázadokban is megismétlődik a krisztusi közösség, az Egyház életében. Jézus ma is kiválaszt követői, tanítványai közül olyanokat, akiknek megbízást adhat arra, hogy az üdvösség szolgálatát folytassák a világban. Mindannyian meghívást kapunk, hogy küldöttei, örömhírének hirdetői legyünk. Küldetésünk és sorsunk ugyanaz, mint az apostoloké, és ugyanarra a jutalomra számíthatunk szolgálatunkért, mint az apostolok.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus! A hit szilárd alap, kiindulópont, amelyre egész életemet felépíthetem. Az első lépés a hit útján valóban az ismeretlenbe, a bizonytalanba való belépés. A bizonytalan lépések után megérkezek hozzád, Uram, aki csodát tehetsz velem, s ettől kezdve megszűnik bennem mindenféle bizonytalanság. Segíts engem, hogy ki tudjak lépni bűnös életem sötétségéből, kételkedéseim és aggodalmaim homályából és eljussak a te kegyelmed világosságára. Adj nekem bátorságot elindulni a hit útján, Isten titkainak útján!

Horváth István Sándor (Ph 88)