napi evangelium

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel. „Kövess engem!” – mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
Jn 1,43-51

Elmélkedés

Jézus követőinek, tanítványi körének növekedését mutatja be a mai evangélium. A két tanítvány Jézushoz való csatlakozása után, most a Mester hívja meg követésére Fülöpöt, aki másnap újabb személyt vezet el hozzá, Nátánáelt. Az evangélium kapcsán a „Kövess engem!” felszólításon érdemes elgondolkodnunk. Nem egyszerűen csak arról van itt szó, hogy a tanítványok Jézus nyomába szegődnek és ettől kezdve vele járnak tanító útjain, hanem arról, hogy egész életüket Jézushoz igazítják, vállalva Mesterük sorsát is.

A jelenet leírásakor János evangélistát több szempont is vezette. Egyrészt azt akarja bemutatni, hogy az emberi tanúságtételek és az Úr személyes varázsa egyaránt motiváció lehet arra, hogy újabb személyek csatlakozzanak Jézushoz. Csak az képes másokat megnyerni Jézus számára, másokat hozzá vezetni, aki már megtalálta őt, s akit már megragadott Jézus személyisége. Aki örömét találja Krisztus követésében, az hitelesen tudja képviselni a Mester ügyét, s példája másokat is az Úr követésére fog serkenteni. Az evangélista másik szándéka, hogy a meghívás kezdeményezőjeként Jézust jelölje meg.

Jézus engem is követésére hív. Van-e bátorságom elindulni és él-e bennem lelkesedés, hogy másokat Jézushoz vezessek?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!

Horváth István Sándor (Ph 88)