napi evangelium

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!” Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”
Mt 9,35 – 10,1. 6-8

Elmélkedés

Szent Máté evangélista röviden összefoglalja Jézus tevékenységét, majd pedig leírja, hogy az Úr milyen tanácsokkal indítja útnak az apostolokat.

Jézus mindennapjairól az evangélista először azt mondja, hogy szüntelenül úton van, járja a városokat és a falvakat. Nem azt várja, hogy távolból is hozzá menjenek, bár erre is van példa, hanem ő megy az emberekhez. Keresi az embereket, közel szeretne kerülni hozzájuk, s ez a közelség, nem csupán a térben értendő, hanem a szívükhöz és a lelkükhöz szeretne közel kerülni. Jézus tisztában van küldetésével: a mennyei Atya az emberekhez küldte, hogy elhozza számukra Isten irgalmát.

Másodszor azt említi meg az evangélista, hogy Jézus betér a zsinagógákba és tanít. Üzenete így foglalható össze: meghirdeti Isten országát, amelyhez úgy csatlakozik az ember, hogy hallgatja, elfogadja és megvalósítja az örömhírt, a krisztusi tanítást.

Jézus tevékenységének harmadik eleme a gyógyítás, és itt a csodákra kell gondolnunk. Nem úgy gyógyít, ahogy az orvosok, hanem természetfeletti erővel, isteni hatalommal szünteti meg a betegségeket, olyanokat is, amelyeket nem tudtak gyógyítani a korabeli orvosok.

Az adventi időben figyeljünk a hozzánk közeledő Jézusra, aki az üdvösség örömhírét hozza el nekünk, s aki meggyógyítja lelkünk sebeit.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Te vagy az igazi fény. Te vagy az igazi világosság. Te vagy a világ világossága. Te vagy életem világossága. Te vagy az egyetlen, aki elhozhatod életembe a hit fényét, a remény világosságát és a szeretet ragyogását. Eljött az idő, itt a kedvező alkalom, most kell elindulnom a bűnbánat útján, a hit útján, a hozzád vezető úton. Uram! A karácsonyi ünnep öröme a veled való találkozásból születhet meg. Add, hogy megérkezzek hozzád és felismerjem benned, a betlehemi Gyermekben az Istent, aki végtelenül szeretsz engem és minden embert.

Horváth István Sándor (Ph 88)