napi evangelium

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés

Szűz Mária szeplőtelen fogantatását ünnepeljük a mai napon. Érdemes tisztáznunk, hogy szeplőtelen fogantatás eseménye Szűz Mária születése előtt kilenc hónappal történt, azaz ekkor fogant meg édesanyja, Szent Anna méhében. Ezt követően kilenc hónappal, azaz szeptember 8-án ünnepeljük Mária születését. Ez nem keverendő össze Jézus fogantatásával, tehát azzal a másik eseménnyel, amikor a Szentlélek közreműködése által Jézus megfogant Mária méhében. Ez utóbbi eseményt március 25-én, pontosan kilenc hónappal Jézus születésének ünnepe (december 25.) előtt ünnepeljük és angyali üdvözletnek nevezzük. Ez utóbbi eseményről szól a mai evangélium.

A szeplőtelen fogantatás hitigazságát IX. Pius pápa hirdette ki az Ineffabilis Deus (A kimondhatatlan Isten) kezdetű bullájával 1854. december 8-án. Mit jelent Mária szeplőtelen fogantatása? A mindenható Isten a názáreti leányt arra az üdvtörténetben egyedülálló feladatra választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen. Mária sajátos kiváltsága, hogy élete első pillanatától, azaz fogantatásától kezdve Isten megőrizte őt az áteredő bűntől. Jézus édesanyja a megszentelő kegyelem állapotában volt egész élete folyamán és nem követett el bűnt. Ennek szentírási alapja éppen az, hogy Isten küldötte, Gábor angyal „kegyelemmel teljesnek” nevezi őt. Mária egyedülálló módon részesül Krisztus kegyelméből, akivel egyedülálló kapcsolatban áll anyasága és hite szerint egyaránt.

Engedjük, hogy az irgalmas Isten eltörölje bűneiket, hogy tiszta lélekkel várhassuk a Megváltó érkezését!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Köszönöm neked, Uram, Jézus Krisztus, hogy e világba jöttél, hogy segítsd az embert és megmutasd a helyes utat a menny felé. Bocsásd meg, ha elfeledkeztem róla, hogy eljöveteled és a veled való találkozás mennyire fontos számomra! Űzz el belőlem minden kételkedést és önts adventi lelkületet szívembe! Engedd megtapasztalnom, hogy te ma is hozzánk jössz! Tarts engem éber készenlétben, hogy örömmel fogadjalak! Költözz be házunkba, közösségeinkbe és minden ember szívébe!

Horváth István Sándor (Ph 88)