napi evangelium

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
Mt 2,13-18

Elmélkedés

A világtörténelem egyik legcsodálatosabb eseménye, a Megváltó születése mérhetetlen dühhel és gyűlölettel töltött el egyeseket. Heródes szívében féltékenység ébred, fenyegetve érzi magát a napkeleti bölcsek által hozott hír miatt. Amikor a bölcsek nem térnek vissza hozzá és nem mondják el neki, hogy megtalálták-e a „zsidók újszülött királyát”, rettenetes tettre szánja el magát: parancsot ad, hogy a katonák végezzenek Betlehemben és környékén minden két évesnél fiatalabb fiúgyermekkel. Az ártatlanul megölt gyermekeket nevezzük aprószenteknek, rájuk emlékezünk a mai napon.

De ne az emberi gyűlöletre, hanem az isteni gondviselésre is figyeljünk a mai napon! Lehetetlen számunkra megérteni a gyilkos szándékot, és az is felfoghatatlan számunkra, hogy a mindenható Isten miért nem akadályozza meg az emberi gonoszságot, ugyanakkor nincs okunk kételkedni abban, hogy Isten vigyáz életünkre, amelyet tőle kaptunk.

Isten nem angyalok hadát küldi megvédeni Jézust, hanem egy embert, Szent Józsefet bízza meg a feladattal. S talán éppen itt van a történet tanulsága számunkra: Isten az élet védelmére hív minket! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az ártatlanok és a legsebezhetőbbek, különösen a megfogant, az anyaméhben lévő gyermekek védelme érdekében, hogy ne váljanak a gonoszság áldozatává, hanem megszülessenek és éljenek.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Megváltónk! Te születésedtől halálodig azt az utat jártad, amelyet az Atya jelölt ki számodra. Küldetésedet hűségesen teljesítetted, mindig az Atyának való engedelmességre törekedtél. Taníts minket arra, hogy Istentől kapott hivatásunkat keressük, felismerjük és teljesítsük! Születésed boldogsággal tölt el minket: Isten Megváltót küld, hogy feltárja végtelen szeretetét az emberek iránt. Születésed reménnyel tölt el minket, hogy életünknek célja van: keressük és megtaláljuk Istent. Születésed örömmel tölt el minket: velünk az Isten!

Horváth István Sándor (Ph 88)