napi evangelium

A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: „Bizony, mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten országába.” Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk tekintett, és így szólt: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” Ekkor Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők.”
Mt 19,23-30

Elmélkedés

A mai evangéliumi részlet előzménye Jézus találkozása a gazdag ifjúval. Az ifjú jószándékkal érdeklődött aziránt, hogy mit kell tennie az üdvösség, az örök élet elnyerése érdekében. Jézus azt kérte tőle, hogy adja el mindenét és kövesse őt. Az ifjú azonban erre nem hajlandó, nem akar lemondani vagyonáról, tehát gazdagsága megakadályozza Jézus követésében. E jelenet folytatásaként teszi Jézus a következő kijelentést: „Bizony, mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába.” Tanításának középpontjában azonban nem a gazdagság vagy annak elutasítása áll, hanem az üdvösség kérdése. A kezdetben lelkes, majd csalódottan távozó ifjú esete csak lehetőséget ad neki arra, hogy felhívja tanítványai és követői figyelmét a gazdagság veszélyére, tudniillik, hogy letérítheti az embert az üdvösség útjáról.

Az örök életet sok ember könnyen szeretné elnyerni. Jézus azonban nem ígér senkinek ilyet. Az üdvösségre vezető út hosszabb, nehezebb, meredekebb, mint azt az ember gondolná, de nem lehetetlen rajta haladni. El kell ismernünk, hogy próbára tesz minket ez az út. Erős bennünk a törekvés, de gyengének érezzük magunkat. A tökéletesség és az életszentség nem a mi képességeinktől és erőnktől függ, hanem Isten kegyelmi segítségétől.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, irgalmas Atyánk! Hisszük, hogy a szeretet erősebb a bűnnél. A tőled tanult szeretet vezet bennünket a törekvésben, hogy békében éljünk veled, a mi Atyánkkal és embertársainkkal. Irgalmas jóságod és megbocsátó szereteted legyen példa számunkra, hogy mindig készek legyünk szeretetből, tiszta szívvel megbocsátani. Taníts minket igazi nagylelkűségre!

Horváth István Sándor (Ph 88)