napi evangelium

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Mt 13,44-46

Elmélkedés

A földi kincsről szóló példázatával a mennyei kincs megtalálására ösztönöz bennünket Jézus. Földbe rejtett és megtalált kincshez és igazgyöngyhöz hasonlítja Isten országát. Mindkettő azt fejezi ki, hogy a mennyek országa olyan érték, amelynek megszerzéséért érdemes minden erőnket bevetnünk és minden másról lemondanunk. Nem csupán a felbecsülhetetlen értékre érdemes odafigyelnünk, hanem a példázatban szereplő szántóvető és kereskedő magatartására, akik mindent megtesznek, hogy birtokukba kerüljön a megtalált kincs. Ha felismerem, hogy milyen kincs számomra Isten országa, akkor tegyek meg mindent annak érdekében, hogy tagja legyek, és én is munkálkodjak azon, hogy mások is megtalálják.

Korunk embere könnyen megtéveszthető. Értékesnek lát olyat, amit valaki annak tüntet fel, aztán rájön, hogy bóvli után fáradozott. Ami nem kerül semmibe, az nem is ér semmit. Ami valóban értékes, azért áldozatot kell hozni. A felnőttek esetében a munka, a gyerekek és a fiatalok esetében a tanulás, a házastársak számára a családi élet területein akkor lehet előbbre jutni, ha céljainkért áldozatokat hozunk. Mert a boldogulás nincs ingyen.

A lelki életben való fejlődés és a hit útján való előrejutás sincs ingyen. Áldozatokkal jár, lemondásokkal jár, kereszthordozást jelent. Isten nem fog semmit ránk kényszeríteni. Istentől azt kapjuk, amire magunk is törekedtünk.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te az örök élet tanításának jó magját veted el szívünkbe. Segíts, hogy jó, termékeny talajra hulljon lelkemben az isteni üzenet! Segíts, hogy a megértés szándékával hallgassam, olvassam Isten szavát! Segíts, hogy értelmemmel és akaratommal befogadjam Isten országát, mint lelki valóságot! Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezet. Segíts törekvésemben, hogy megéljem, megvalósítsam mindazt, amit közölsz velem! Add, hogy küldetésemnek tekintsem az örömhír hirdetését!

Horváth István Sándor (Ph 88)