napi evangelium

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta. Jézus azt mondta neki: „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.” A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.
Jn 12,1-11

Elmélkedés

A nagyhét első felében Egyházunk liturgikus rendje olyan eseményeket állít elénk az evangéliumokban, amelyekben Jézus prófétai módon beszél az elkövetkezendő napok eseményeiről, mintegy felkészülve küldetése beteljesítésére. Ennek megfelelően ma arról olvasunk, hogy Lázár testvére, Mária olajjal megkeni Jézus lábát, holnap Júdás árulása és Péter tagadása megjövendöléséről, nagyszerdán pedig az utolsó vacsora előkészítéséről lesz szó. A mai részlet tehát a betániai vacsora leírása.

Nem lehetünk biztosak abban, hogy Lázár házában történt az eset, még akkor sem, ha János evangélista elbeszélésmódja ezt sugallja. Mindenesetre Mária drága olajjal keni meg Jézus lábát, s e cselekedete Júdás rosszallását váltja ki. Jézus azonban hallgatásra készteti az árulásra készülő apostolt, mégpedig prófétai módon beszélve arról, hogy nem lesz mindig övéivel. Mária cselekedete magyarázható azzal, hogy néhány nap múlva a temetésekor nem lesz idő arra, hogy holttestét bebalzsamozzák, s mintegy ezt helyettesíti a mostani olajjal való megkenés. A temetés utáni balzsamozás szándéka megjelenik ugyan később, hiszen az asszonyok ezért indulnak majd húsvétkor az Úr sírjához, de már nem kerülhet rá sor, mert időközben Jézus feltámad a halálból.
Mária cselekedete jelkép. Jézus lábához való borulása az ember hódolatát és alázatát jelzi Isten Fia előtt. A Jézus iránti hódolat még a szegények segítésénél is fontosabb.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy bennem a szeretet!

Horváth István Sándor (Ph 88)