napi evangelium

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
Lk 11,29-32

Elmélkedés

Isten szeretetének jele, hogy időnként figyelmezteti a helyes útról letérő embert. Néha egy személyt küld, aki világosan megmondja, hogy milyen következményei lesznek annak, ha valaki ragaszkodik bűnös életéhez. Máskor a világos emberi szó helyett valamilyen jel szolgál figyelmeztetésként, amelyet már nehezebb észrevenni, illetve értelmezni. De ezek az isteni jelek is azt szolgálják, hogy megváltoztassuk életünket. Aki viszont semmibe veszi Istent és az ő törvényeit, annak semmiféle jel sem számít, s mindenféle figyelmeztetést semmibe vesz.

Amikor a mai evangélium szerint a tömeg jelet kér Jézustól, ő két ószövetségi példát idéz fel. Jónás próféta és Dél királynője, aki felkereste Salamon királyt, figyelmeztető személyek voltak kortársaik számára. Jónás azért, mert Isten igéjét hirdette az embereknek. Prófétai szavára az emberek bűnbánatot tartottak. Dél királynője pedig azért, mert az isteni bölcsességre vágyakozott és képes volt hosszú utat is megtenni, hogy hallgathassa a bölcs király szavait. Jézus személye még a két ószövetségi alaknál is nagyobb. Ő Isten küldötteként jött a világba, hogy az embereknek hirdesse a megtérést és az isteni bölcsességet. Lukács evangélista azért hangsúlyozza Jézus nagyságát, hogy a hallgatóságot arra késztesse, hogy nyitottak legyenek Jézus tanítása iránt és készséges szívvel fogadják azt. E szándék felém is irányul. Felismerem-e Jézusban a jelet? Bűnbánatra indít-e tanítása? Hallgatok-e szavára?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus, taníts bennünket a szeretetben való folyamatos, állandó növekedésre! Tanítsd a szülőket a felelősségvállalásra, a felelősségteljes gyermeknevelésre és a problémák szeretetben való megoldására! Indíts minden családot arra, hogy helyet adjanak otthonukban Istennek és bekapcsolódjanak az egyházi közösség nagy családjának életébe! Fogadják el a családok az Egyház segítségét és szolgálatát, hogy tanúságot tudjanak tenni Istenről, mint a családi értékek és boldogság igazi adományozójáról!

Horváth István Sándor (Ph 88)