napi evangelium

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.”
Mk 10,28-31

Elmélkedés

A tegnapi evangéliumban szereplő személy hiába kapta meg Jézustól a választ arra, hogy mit kell tennie az örök élet elnyerése érdekében, nagy vagyona megakadályozta abban, hogy elinduljon ezen az úton. Megtudta, hogy mit kellene tennie, de mégsem merte életét Jézusra bízni, mert jobban bízott saját gazdagságában.

Vele ellentétben az apostolok mindenről lemondtak annak érdekében, hogy mindig Mesterükkel lehessenek. Erről szól a mai történet. Gondolkodásukban van valami nagyon is emberies: itt a földön várják a jutalmat lemondásukért, s úgy érzik, hogy ezt a jutalmat meg is érdemlik, éppen lemondásukért cserébe. Péter apostol a többiek nevében is szól: „Mindent elhagytunk és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” (Mk 10,28). Jézus nem marad adósa azoknak, akik érte mindenről lemondanak. Örök életet ígér nekik, amelynél nagyobb jutalom, ajándék nem létezik.

Ha Krisztus követéséért kész vagyok a lemondásra, a legnagyobb jót, az üdvösséget kapom Istentől. Az Úr által ígért „százannyit” nehéz észrevennünk, mert sokszor más formában kapjuk, mint azt elképzeljük. Az örök élet elnyerésének mégis ez az egyetlen útja. Az apostolokhoz hasonlóan nekem is meg kell értenem, hogy nem elég hallgatnom a krisztusi tanítást, nem elég engedelmeskednem egy parancsnak, hanem Krisztus személyéhez kell ragaszkodnom. Ez a tanítvány útja: követni őt mindenben.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom, hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!

Horváth István Sándor (Ph 88)