napi evangelium

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben”
Mt 5,1-12

Elmélkedés

A mai naptól Jézus hegyi beszédét olvassuk az evangéliumban. Márk evangélista nem írja le a beszédet, csupán arról tesz említést, hogy útja során Jézus főként zsinagógákban tanított. Szent Lukács evangélista is csak nagyon röviden foglalja össze az Úr tanítását. Máté evangélista viszont nagy részt szentel ennek írásában, három fejezet is erről szól.

A beszédnek ünnepélyes jelleget ad a bevezetés, amely szerint Jézus felmegy egy hegyre, egy magaslatra, ott leül, és innen intézi szavait a sokasághoz. Tanítása helyszínéül nem azért választja a hegyet, hogy mindenki jól lássa vagy szavai messzebbre eljussanak, hanem jelképet kell látnunk a helyválasztásban. A Biblia világában a hegy mindig az Istennel való találkozás helye, amely ezért nem csak fizikailag emelkedik ki környezetéből. Eszünkbe jut az ószövetségi időkből a Sínai-hegy, ahol Isten a törvényt, a tízparancsolatot adta választott népének. Most pedig Jézus a hegyen meghirdeti az új törvényt, az Isten országának alapszabályait, amely az újszövetség népének szól. A hallgatóság már itt közösséggé változik azon tény által, hogy Jézus elé járulva együtt hallgatják tanítását. A tanítás a nyolc boldogsággal kezdődik, amely új életformát jelent a Krisztusban hívők számára. Ha az Úr tanítását nyitott szívvel hallgatom és meg is valósítom, megtalálom a boldogság útját.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért hálát adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás vagyok jó képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. Hálás vagyok az örömért és szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz helyzeteiért. Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz. Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a legkisebb dolgokat is az életben, akár tőled, akár embertársaimtól kaptam azokat! Taníts meg arra, hogy a hálámat mindig ki tudjam fejezni!

Horváth István Sándor (Ph 88)