napi evangelium

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”
Jn 21,15-19

Elmélkedés

Háromszor hangzik el ugyanaz a kérdés Jézustól. Péternek pedig háromszor kell válaszolnia, megvallani szeretetét az Úr iránt. Az ismételt kérdezés azt mutatja, hogy Jézus több szeretetet vár Pétertől, mint a többiektől. Ezt vehetjük úgy, hogy háromszori tagadását teszi jóvá Péter azzal, hogy háromszor vallja meg szeretetét. De értelmezhetjük úgy is, hogy ő a korábbiakban is kimutatta már az Úrhoz való ragaszkodását, szeretetét és hitét, lelkesedése Jézus iránt nagyobb lehetett a többi apostolénál.

A háromszori szeretet-megvallás bevezeti azt, hogy Jézus milyen különleges feladatot bíz Péterre. Akiben nagyobb a szeretet, annak több lesz a feladata, nagyobb lesz a felelőssége. Ennek megfelelően Péter kapja meg elsőként a krisztusi közösség, az Egyház vezetését. Lényeges elem itt, hogy a Jézus iránti szeretet alapozza meg Péter vezetői feladatát. Nem arra kíváncsi, hogy szereti-e apostola az embereket, hanem hogy őt szereti-e. Az Úrnak nem az a fontos, hogy Péter odaadja-e életét az emberekért, hanem hogy kész-e Jézusért élni és meghalni.

Amikor a hívek imádkoznak püspökükért, papjaikért vagy az egyházi vezetőkért, akkor elsősorban azt kérjék Istentől, hogy napról napra növekedjen bennük a Krisztus iránti szeretet és ebből fakadjon hivatásuk hűséges teljesítése.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk, s amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé!

Horváth István Sándor (Ph 88)