napi evangelium

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.”
Mt 10,7-13

Elmélkedés

A ma ünnepelt Szent Barnabás nem a Jézus által kiválasztott tizenkét apostol testületéhez tartozott. Azért nevezzük mégis apostolnak, mert a kezdeti időkben Szent Pál társaként vállalta az apostoli munkát, az evangélium hirdetését. Eredeti neve József volt és Ciprus szigetéről származott. Az Apostolok Cselekedetei beszámolója szerint földjét eladta, hogy árát a szegényeknek adományozhassa (vö. ApCsel 4,37). Már ez a tény mutatja elszántságát és lelkesedését, amely később, a pogányok körében folytatott buzgó evangelizálás során még inkább megmutatkozott. Rendkívüli bátorság kellett hozzá, hogy Pállal együtt elinduljon olyan emberek közé, akik még nem hallottak semmit Jézusról és tanításáról, hogy az ő körükben tegyenek tanúságot. Természetesen nem csupán emberi lelkesedése hozta meg a várt eredményt, hanem a Szentlélek segítsége is kellett ehhez. Barnabás példája azt mutatja, hogy Isten néha ismeretlen utakra hív minket, de érdemes elindulnunk ezen az úton.

Az ünnep evangéliuma a missziós küldetésről szól. Jézus ezt mondja: „Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa!” E feladatra vállalkozott Barnabás. Nagylelkűsége tehát arra indította, hogy ne csak vagyonát adja oda, hanem egész életét az evangélium szolgálatára szentelje. A szegények támogatása és az evangélium buzgó továbbadása hitemről tanúskodik.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te földi életed során mindig az Atya megdicsőítésére törekedtél. Engedelmességeddel, amely a szenvedések és a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának szereztél dicsőséget. Ő a halálból való feltámasztással magasztalt fel téged. Urunk, azért küldted el a Szentlelket, hogy a te küldetésedet befejezze, beteljesítse a világban azáltal, hogy a benned hívőket elvezeti a teljes igazságra és az üdvösségre. Segíts minket, hogy földi életünk során a Szentháromságban és Isten szeretetében éljünk! Segíts, hogy földi életünk után eljussunk Isten örökké tartó szeretetébe!

Horváth István Sándor (Ph 88)