napi evangelium

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.”
Mt 12,38-42

Elmélkedés

Jónás próféta személye és cselekedete az újszövetségi eseményekkel párhuzamba állítva kétféle jelet ad, mindkettő szép számmal előfordul az igehirdetésben. Jónás egyrészt Jézus előképének tekinthető. Ahogyan három napon át a hal belsejében volt, s onnan élve került elő, ugyanúgy a halott Jézust három napig zárta magába a föld, mígnem feltámadt, azaz élőként állt újra az emberek elé. Jónás példája ugyanakkor egy másik párhuzamot is rejt magában. Istentől azt a feladatot kapta, hogy megtérést és bűnbánatot hirdessen Ninive lakosai számára, akik hallgatván a figyelmeztetésre kiérdemelték Isten irgalmát. Jézus szintén azért jött el a mennyei Atyától, hogy megtérést hirdessen. Aki hallgat szavára és kész bűnbánatot tartani, számíthat Isten megbocsátására.

A hívő ember számára szinte minden Isten jelenlétének és szeretetének a jelévé válhat, míg a hitetlen mindebből a szeretetből semmit sem érzékel, akármennyi jel is veszi körül. Lehet, hogy nem kellene jeleket követelnünk, miként a mai evangéliumban szereplő farizeusok tették, hanem észre kellene vennünk ezeket a jeleket és meg kellene értenünk őket. Jó volna megtanulnom minden nap odafigyelni arra, hogy Isten mit akar nekem mondani vagy adni, milyen jóban akar részesíteni. Észreveszem-e azokat a jeleket, amelyeket Isten mutat nekem, s vezeti velük életemet?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a Jó Pásztor, aki összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat. Te fáradhatatlanul indulsz az elveszett bárányok után és visszavezeted őket a közösségbe. Te ismered és nevükön szólítod mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. A kereszten életedet adtad a juhokért, minden emberért, értünk. Hívj napjainkban is fiatalokat szolgálatodra, akik téged követve egész életükkel a te szeretetedet közvetítik az embereknek, és a te tanításodat hirdetik. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Horváth István Sándor (Ph 88)