napi evangelium

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Mt 11,25-27

Elmélkedés

Isten megismerésének vágya minden ember szíve mélyén ott él. Az istenhívő ember számára ez egészen természetes. Meg szeretné ismerni Istent, látni akarja azt, akinek létezésében hisz, s akinek hite szerint saját létezését is köszönheti. Ugyanakkor a hitetlen emberekben is sokszor él ez a vágy, csak ők inkább elfojtják magukban az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Emberi végességünk határt szab annak, hogy a végtelen Istent megismerjük a maga teljességében, de amikor levetjük majd véges emberi testünket és magunkra ölthetjük feltámadásunk révén a halhatatlan új testet, akkor látni fogjuk Istent az ő teljes dicsőségében.

Bár földi életünk során meglehetősen végesek megismerésünk lehetőségei, mégsem vagyunk egészen tudatlanok, hiszen a megtestesült Fiúisten, Jézus Krisztus kinyilatkoztatja nekünk az Atyát. Tőle tudjuk, hogy Isten Atya, aki szeretettel, irgalommal és gondoskodással fordul az emberek felé. Ha életünk Jézus Krisztus megismerésére és követésére irányul, illetve arra, hogy őt szeressük, akkor a legjobb úton járunk, hogy a mennyei Atyát megismerjük. Jézus a közvetítő Isten és az emberek között, s benne megláthatjuk az Atyát, találkozhatunk vele. Jézus bátorítására és általa szólíthatjuk Istent Atyánknak.

Uram, mutasd meg nekem az Atyát és vezess engem az Atyához!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Előítéleteinket és hitetlenkedésünket félretesszük, és nyitott szívvel hallgatunk téged, mert szavaidban felismerjük az örök élet tanítását. Engedjük, hogy új dolgokat taníts nekünk, új feladatokkal bízzál meg, új utakon vezess minket. Hisszük, hogy valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban megmutatkozott, hogy valóban Isten vagy. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni az igazságot keresőknek a hitetlenségből a hitre vezető utat! Tégy minket hitvalló és hithirdető kereszténnyé a világban!

Horváth István Sándor (Ph 88)