napi evangelium

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!” Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.”
Mt 11,16-19

Elmélkedés

Keresztelő János személye áll előttünk a mai evangéliumban, akinek az volt a küldetése, hogy előkészítse a Megváltó jövetelét. János bűnbánatot, megtérést, vezeklést hirdetett az embereknek, s tette ezt kemény, olykor szinte fenyegető hangon. Aszketikus életvitelét látva és határozott beszédét hallgatva sokan megtértek, de olyanok is voltak, akik nem szívlelték meg szavait, tehát az elfogadás mellett az elutasítás is megjelenik küldetése hatásaként. Az ember Istennek köszönheti szabadságát, szabadon dönt, ugyanakkor tudatában kell lennie annak, hogy szabadon hozott döntéséért felelősséggel tartozik.

Keresztelő János után eljött Jézus, a Megváltó, aki más hangnemben, szelíden beszélt az emberekhez. Az Isten országának öröméről, szabadságáról és boldogságáról tett tanúságot. Sok ember felszabadultan és lelkesen fogadta az örömhírt. Mások azonban elutasították, s ez később odáig fajult, hogy az életére törtek.

Mind az előfutárt, mind a Messiást elutasítókra vonatkoznak Jézus szavai: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Az elutasítók azok, akiket nem lehet furulyaszóval táncba vinni, s akiket nem lehet bűneik miatt könnyekre fakasztani. Nem ismerik fel a jeleket, bezárják szívüket, s nem hallgatnak Isten küldötteinek szavára.

Karácsonykor Jézus újra eljön közénk. Elutasítjuk vagy befogadjuk-e őt?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Te vagy az igazi fény. Te vagy az igazi világosság. Te vagy a világ világossága. Te vagy életem világossága. Te vagy az egyetlen, aki elhozhatod életembe a hit fényét, a remény világosságát és a szeretet ragyogását. Eljött az idő, itt a kedvező alkalom, most kell elindulnom a bűnbánat útján, a hit útján, a hozzád vezető úton. Uram! A karácsonyi ünnep öröme a veled való találkozásból születhet meg. Add, hogy megérkezzek hozzád és felismerjem benned, a betlehemi Gyermekben az Istent, aki végtelenül szeretsz engem és minden embert.

Horváth István Sándor (Ph 88)