napi evangelium

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés

Szűz Mária szeplőtelen fogantatását ünnepeljük a mai napon. Sajnos tapasztalható egy kis félreértés az ünneppel kapcsolatban, mert sokan összetévesztik egy másik eseménnyel, mégpedig Jézus fogantatásával. A félreértést fokozza, hogy ennek az ünnepnek az evangéliuma éppen erről a másik eseményről, azaz Jézus fogantatásáról szól, amikor Isten küldötte meghozza Máriának a hírt, hogy gyermeke fog születni. Amikor a názáreti leány elfogadja a mindenható Isten tervét és beleegyezik az ő akaratába, akkor leszáll rá a Szentlélek és méhében megfogan Jézus. A szeplőtelen fogantatást tehát ne keverjük össze azzal se, hogy Mária szűzen foganta Jézust, szűzen hordozta méhében és szűzen hozta őt a világra.

Mária szeplőtelen fogantatása, amit ma, december 8-án ünneplünk, egy másik esemény, amely évekkel korábban, Mária születése előtt 9 hónappal történt. Szűz Mária születésének ünnepe szeptember 8-án van. A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Jézus édesanyja, Mária egészen mentes volt a bűntől, Isten a fogantatása pillanatától kezdve megóvta őt az áteredő bűn minden következményétől.

Az adventi időszakban szeretnénk Máriától megtanulni a szeretetteljes, türelmes, örömteli várakozást és a tiszta lelkületet. Legyen az advent számunkra a megtisztulás, a megtérés, a lelki újjászületés ideje.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus! Szükségünk van rád. Elismerjük, hogy nélküled egyedül vagyunk, magányosak vagyunk és elhagyottnak érezzük magunkat. Életünk olyan vándorút, amelyen társakat, barátokat keresünk. De oly sok csalódás ér bennünket. Akiről azt hittük, hogy valóban szeret minket, az később elhagyott. Akit szerettünk, hűtlen vagy hálátlan lett. Újra és újra feléd indulunk. Te az adventi időben alkalmat adsz nekünk, hogy a megtérés útjára lépjünk. Adj nekünk őszinte bűnbánatot, amely irántad való szeretetből fakad! Segíts, hogy találkozhassunk veled, az emberré lett Istennel!

Horváth István Sándor (Ph 88)