napi evangelium

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: „Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!” A fiú azt válaszolta: „Nincs kedvem!”, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!”, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?” Azt felelték: „Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
Mt 21,28-32

Elmélkedés

A tegnapi evangélium beszélgetése folytatódik a mai részben. A főpapok és a vallási vezetők ugyan nem válaszoltak a Keresztelő Jánosra vonatkozó kérdésre, de Jézus tovább viszi a témát. Elmond egy esetet, amely példabeszédnek is tekinthető, de akár meg is történhetett a valóságban. A történet szerint egy apa mindkét fiát arra kéri, hogy segítsenek neki dolgozni a szőlőben. Egyikük ugyan azt válaszolja, hogy nincs kedve, később viszont mégis megteszi apja kérését. A másik fiú azonnal kifejezi készségét, de mégsem megy, azaz szóbeli beleegyezését nem követte a cselekedet.

A történet lezárásaként Jézus újabb kérdéssel fordul a főpapokhoz: „Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?” Ők ezúttal nem kezdenek el egymás közt tanakodni a lehetséges válaszról, hanem azonnal válaszolnak: szerintük az első fiú cselekedett helyesen. Válaszukkal azt is elismerték, hogy a cselekedet fontosabb a kimondott szónál. Lehet, hogy valaki megtagad először valamit, de ha később mégis engedelmeskedik, ez jóváteszi korábbi hibáját.

Ezt követően Jézus nyíltan korholja őket hitetlenségük miatt. Nem hittek Jánosnak, nem tartottak bűnbánatot, pedig életmódjából és szavaiból egyaránt felismerhették volna, hogy valóban az Isten küldötte volt. Ezért őket még azok is megelőzik majd a mennyek országában, akiket ők lenéznek, megvetnek és bűnösnek tartanak.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Istenünk, te mindent megtehetsz. Te vagy az élet és az újjászületés ajándékozója. Üdvözítő terved szerint az idők teljességében Fiadat, Jézust küldted el közénk. Ő mindenben vállalta emberi sorsunkat, mert te, Atyánk úgy akartad, hogy példát mutasson nekünk életével, halálával és feltámadásával. Egyedül Jézus Krisztus által érthetem meg a te végtelen isteni szeretetedet és jóságodat. Jézusom, nem csak messziről akarlak szemlélni, hanem közel szeretnék kerülni hozzád! Adj a szívembe örömöt és megnyugvást, amikor veled találkozom. Költözz lelkembe, mert örökké veled akarok élni! Jézusom, te vagy Megváltóm és Üdvözítőm!

Horváth István Sándor (Ph 88)