napi evangelium

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek”? Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.” Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?” Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.” E szavak után sokan hittek Jézusban.
Jn 8,21-30

Elmélkedés

A farizeusoknak azt mondja Jézus, hogy azért fognak bűneikben meghalni, mert nem hisznek benne. János evangéliumának ebben a részében tehát a hit és a hitetlenség, a hívők és a hitetlenek állnak egymással szemben. Amikor Jézus beavatja hallgatóit küldetésének titkába és az Atya üdvözítő tervébe, akkor lehetőséget ad az állásfoglalásra. Miként egykori hallgatóinak, ugyanúgy nekünk is választanunk kell, hogy hittel elfogadjuk-e, hogy ő a Megváltó vagy elutasítjuk őt. Döntésünknek azonban következményei vannak, hiszen a hitetlenek bűnben halnak meg, a hívők viszont elnyerik a feltámadást és az örök életet.

Amikor az Úr a mennyei Atyától kapott küldetéséről tanítja a népet, sokan hinni kezdenek benne. Ki valójában Jézus és honnan jött? – tették fel egykor a kérdést. Egyesek azt gondolják, hogy tisztában vannak Jézus származásával: Názáretből való, ismerik családját. Ez igaz ugyan, de mégsem a teljes igazság. Aki csak azt tudja Jézusról, hogy melyik városból való, az még nagyon keveset értett meg abból, hogy ő a mennyei Atya küldötte. Aki csak Jézus emberi származását ismeri, még nem érti, hogy Istentől jött. Jézus igazi kilétére nagypénteken, az ő kereszthalálakor fog fény derülni. Ő a mi megváltónk, aki az Atya iránti engedelmességből vállalja megváltásunk szolgálatát.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

Horváth István Sándor (Ph 88)