napi evangelium

Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön feléje, így szólt Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni. „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset” – felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?” Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba.” Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.” Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.
Jn 6,1-15

Elmélkedés

A csodálatos kenyérszaporítás a Tibériás-tónál történik. Jézus kenyeret és halat ad az összegyűlt népnek. Feltámadása után ugyanezen a helyen történik a csodálatos halfogás (vö. Jn 21,1-14). Amikor a halászó apostolok kiérnek a partra, Jézus hallal és kenyérrel fogadja őket. Mindkét csoda esetében az isteni cselekedet mellett észrevehetjük az emberi közreműködést is, hiszen a fiú által hozott öt kenyeret és két halat sokasítja meg Jézus, illetve az apostoloknak Mesterük parancsára ki kell vetniük a hálót a tengerbe, tehát dolgozniuk kell, hogy a csoda megtörténhessen.

A feltámadt Jézus arra kér minket, hogy parancsának engedelmeskedve vessük ki mi is a hálót, az igehirdetés hálóját, hogy a feltámadás örömhíre minél több emberhez eljusson. Ahogyan az apostolok egész éjszaka hiába halásztak, ugyanígy az emberhalászat munkája és e területen végzett minden erőfeszítésünk eredménytelen lenne Jézus jelenléte és segítsége nélkül. De ha az ő nevében végezzük ezt a szolgálatot, akkor munkánk gyümölcsöző lesz.

A kenyéradás jézusi csodája különleges módon folytatódik az Oltáriszentségben, amely már elsősorban nem testi táplálék az emberek számára, hanem lelki eledel, s amelynek magunkhoz vétele az örök életet jelenti számunkra. E megáldott és átváltoztatott kenyérben titokzatos módon jelen van az Úr, aki önmagát adja nekünk.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!

Horváth István Sándor (Ph 88)