napi evangelium

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek.
Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már, az ajtó előtt.
Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya.
Mk 13,24-32

Elmélkedés

Örökérvényű tanítás

Az egyházi év vége felé közeledve a szentmise liturgiája az utolsó időkre, Jézus második eljövetelére irányítja figyelmünket. Jézus szavai hallatán valamennyien azt szeretnénk tudni, hogy mikor következik be a végidő. Talán még emlékszünk rá, hogy az ezredfordulóhoz közeledve jelentősen megszaporodtak az olyan rémhírek, amelyek szerint hamarosan bekövetkezik a vég. Aztán mégsem jött a világkatasztrófa 2000-ben. Azóta aztán voltak újabb dátumok, de a kitűzött időpontokban valahogy mégis elmaradt a világvége.

Mindannyian könnyen beláthatjuk, hogy ha valaminek van időbeli kezdete, akkor annak valamikor lesz vége is. Egyedül Isten örökkévaló, akinek nincs kezdete és vége. Isten létezése nem köthető az időhöz, de rajta kívül minden létező az időben létezik. Az embernek az élete elkezdődik és be is fejeződik. Az Isten által teremtett világnak szintén volt kezdete, és minden bizonnyal lesz egyszer vége is. Tudjuk, hogy a világ vége egyszer biztosan bekövetkezik, arról azonban nincs biztos tudásunk, hogy ez mikor fog megtörténni. Semmilyen alapja nincs azoknak az elképzeléseknek, tudományosnak tűnő elméleteknek vagy éppen vallási indítékú híreszteléseknek, amelyek szinte napra pontosan előre megmondják, hogy mikor lesz vége a világnak. E tárgyban Jézus kijelentése a döntő: „Legyetek éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát” (Mt 25,13). Jézus tanításával gyökeresen szemben áll minden olyan állítás, amely konkrét időpontokat jelöl meg azzal kapcsolatban, hogy mikor fognak bekövetkezni a végső események, ezért az ilyen kijelentéseket hamisnak kell tekintenünk.

A mai evangélium záró mondata szintén azt erősíti meg, hogy a végső idők egyszer eljönnek, de Istenen kívül senki sem ismeri annak idejét: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya” (Mk 13,31-32). A keresztény ember állandóan várja az Úrral való találkozást. Arra törekszik, hogy lelkét tisztán és bűn nélkül őrizze. Mindig Isten akaratát igyekszik teljesíteni, hogy az Úr érkezésekor méltó legyen arra, hogy bemehessen vele az Isten országába.

Ha a végső idők bekövetkezésének pontos dátumát nem is ismerjük, Jézus szavai szerint mégsem fog egészen váratlanul bekövetkezni, hiszen égi jelek és természeti jelenségek fogják jelezni. A jelek csak akkor érnek valamit, ha azokat felismerjük. A jeleket mindenki látni fogja, de nem mindenki fog azoknak jelentőséget tulajdonítani és nem mindenki fogja megérteni jelentésüket. Hittel nézzük az égi jeleket, hogy üdvösségünk érdekében felismerjük azokat!

Azt is tudjuk, hogy a végső időkben újra eljön Jézus. Amikor „nagy hatalommal és dicsőséggel eljön”, összegyűjti választottait. A széteső világban összegyűjti tanítványait, és a megszűnő világ helyett bevezeti őket, elvezet minket egy új világba, az örök életbe. Jézus nem a bolygónkat akarja megmenteni, hanem minket, embereket és a mi lelkünket. A változó világban mindig szilárd és biztos pontot keresünk. A divatos elméletek sodrában maradandó tanítást keresünk. Jézus szavaiban, az evangélium üzenetében találjuk meg az igazság örökérvényű tanítását, amely utat mutat számunkra az örök életre.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, segíts, hogy ne engedjek a megtévesztésnek és a félrevezetésnek! Bölcsességet és tisztánlátást kérek tőled, hogy megkülönböztessem a te igazságodat az emberek hamisságától. Te Úr vagy az egész világ és az egész természet felett, és hatalmad van, hogy legyőzd a gonoszságot. A te segítségeddel én is le tudom győzni a rosszat. Életem biztonságban van a te kezedben, s ha hűséges maradok hozzád és hitemhez, akkor nem veszíthetem el az üdvösséget. Add, hogy semmiféle veszély, még az életveszély miatt se tagadjam meg hitemet, hanem a Szentlélekre hallgatva tegyek tanúságot rólad!

Horváth István Sándor (Ph 88)