napi evangelium

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz: „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.”
Mt 23,1-12

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus komoly beszédet mond, amelyben feltárja az írástudók és a farizeusok hamis vallásosságát és képmutatását. A bevezető mondat szerint beszédét a néphez és a tanítványokhoz intézi, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy más alkalommal intelmeit ne merte volna szemtől szembe megmondani az érintetteknek. E helyen mégsem hozzájuk beszél, nem vádat fogalmaz meg ellenük, hanem azért leplezi le hamis vallásosságukat, hogy övéit megóvja attól. Ezért mondja: „Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket.”

Jézus korában a legbuzgóbb vallási csoport a farizeusoké volt. A mózesi törvényeket ők tartották meg a legkomolyabban, de ezzel Jézus szerint az volt a hiba, hogy inkább csak a törvények betű szerinti megtartása volt a céljuk és nem értették meg azt, hogy bármiféle isteni törvény megtartásának csak akkor van értelme, ha azt az ember Isten iránti szeretetből és örömmel teszi. A másik probléma az volt, hogy a törvényeket nem Isten iránti tiszteletből tartották meg, hanem az emberek elismerését szerették volna kivívni. Az ilyen képmutatás eltorzítja a vallásosságot és tönkreteszi az Istennel való személyes kapcsolatot.

A nagyböjt jó alkalom számunkra, hogy levegyük a farizeusi álarcot és magunkra öltsük az alázatot és a bűnbánatot.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Olykor nem érzem közelséged, nem hallom hangod, nem látlak téged, nem ismerem fel szándékaidat és nincs erőm engedelmeskedni. Naponta küzdök hibáimmal és gyengeségeimmel, bűneim a mélybe taszítanak. A lelki mélység és sötétség rettenetes állapotából emelj fel engem! Erősítsd hitemet, hogy bátran megvalljalak téged, és irántad érzett szeretetem mindig hozzád vezessen és kössön!

Horváth István Sándor (Ph 88)