napi evangelium

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”
Mt 5,17-19

Elmélkedés

A zsidó ember meg van győződve arról, hogy a törvény Istentől származik és annak megtartása eredményezi az ember üdvösségét. A farizeusok annak a vallási csoportnak a tagjai, akik a legszigorúbban igyekeztek a törvény szerint élni és másokat is ennek megtartására próbáltak kötelezni. Az evangéliumokban többször találkozunk azzal, hogy a farizeusok azzal vádolják Jézust, illetve az ő tanítványait, hogy nem tartják meg a mózesi törvényeket. Összeütközésük oka az volt, hogy Jézus számára mindig a törvények eredeti isteni szándéka volt a fontos, míg a farizeusok az isteni törvényhez kapcsolt emberi szabályokat is az előbbivel egyenrangúként kezelték. Jézus mindig azt szorgalmazta, hogy az emberek Isten iránti szeretetből és örömmel tartsák meg a törvények előírásait, ezzel szemben a farizeusok számára a külső, formai megtartás volt a fontos.

Jézus világosan megfogalmazza a saját álláspontját a mai evangéliumban: „Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.” Aztán arról beszél, hogy a törvényből egyetlen betű sem veszhet el. És a továbbiakban már nem az ószövetségi törvényre gondolok, hanem Krisztus törvényére, az újszövetségi törvényre. Miért van az, hogy sok ember napjainkban farigcsálja Jézus törvényét? „Lehetne egy kicsit kevesebbet?” – kérdezik. Lehet, de az Úr szava szerint nagyon kicsinek fogják őket hívni az Isten országában, de ha megtartjuk, nagyok leszünk az Isten országában.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézusom! Hiszem, hogy te vagy az élő víz forrása. Hiszem, hogy te vagy a világ Üdvözítője. Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezető út. Lelkem szomjazik az élő vízre, az élő hitre. Ébressz bennem szomjúságot a te igazságod iránt! Ébressz bennem vágyat az örök élet iránt! A te szavadban felismerem az örök élet, az üdvösség tanítását. Add nekem az élő vizet, amely csillapítja szívem és lelkem szomjúságát!

Horváth István Sándor (Ph 88)