napi evangelium

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!” Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: „Nem hal meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25

Elmélkedés

A tegnapi evangélium lezárásában Péter apostol sorsáról azt mondta Jézus, hogy szenvedéssel és halállal fogja megdicsőíteni Istent. A mai rész a „szeretett tanítvány”, Szent János apostol sorsáról szól, aki a negyedik evangélium szerzője. A szentírástudósok szerint ezeket az utolsó mondatokat nem személyesen János, hanem valamelyik tanítványa jegyezhette le. János magas életkora miatt a keresztények között elterjedt az a vélemény, hogy nem fog meghalni. A szöveg ezt a téves elképzelést hivatott megmagyarázni, pontosan idézve azt, amit Jézus mondott.

Az evangélium befejező sorai arra emlékeztetnek minket, hogy az isteni igazságot, Jézus tanítását és cselekedeteit többek között János művéből és a másik három evangélista írásaiból ismerhetjük meg. János lelkiismerete nyugodt, teljesítette feladatát, hirdette a Mesterétől kapott tanítást. Szóbeli igehirdetése sokszoros termést hozott. Az ő tanúságtétele is igaznak bizonyult, de mennyivel inkább igaz Jézus Krisztus tanúságtétele az Atyáról és az ő irántunk való szeretetéről!

Jézus tanítása is mérhetetlenül gazdag, de cselekedetei még inkább. Ezt jelzi a befejező mondat: a cselekedeteit tartalmazó könyveket „az egész világ sem tudná befogadni.” Túlzásnak tűnik, de ez az igazság. Soha senki nem lesz képes leírni mindazt, amit Jézus tett, és továbbra is tesz az őt követő, benne hívő emberek életében.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus, te feltámadásodat követően számos alkalommal megjelentél tanítványaidnak, s élőként mutattad meg magad nekik. Mielőtt a földről a mennybe távoztál megbízást adtál nekik tanításod, örömhíred továbbadására. E küldetés nekem, mint a te követődnek is szól. Segíts engem kegyelmeddel és a Szentlélekkel, hogy e küldetésemet teljesítve törekedjek szüntelenül a menny felé!

Horváth István Sándor (Ph 88)