napi evangelium

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”
Jn 21,15-19

Elmélkedés

A mai és a holnapi evangéliumi részek Jézusnak a mennybemenetele előtti utolsó találkozásait beszélik el. Az apostolok ekkor tapasztalják meg utoljára közvetlenül Mesterük szeretetét és gondoskodását, amely immár nem csak feléjük, hanem az Egyház egész közösségére irányul. Péter apostol különleges megbízatásában ugyanis ezt érdemes felfedeznünk.

Jézus háromszor kérdezi meg Pétert: „Szeretsz te engem?” A három megerősítő válasz után Péter parancsot, megbízatást kap az Úrtól, hogy vigyázzon a nyájra és vezesse az Egyház közösségét. Nem kérdezi meg, hogy apostola ismeri-e az ószövetségi írásokat, de még arra sem kíváncsi, hogy mire emlékszik Mesterének tanításából. Csak egyet kérdez, igaz háromszor is: „Szeretsz te engem?” A szeretet áll az első helyen, az Úr iránti szeretet. Péter életében és az Egyház életében. És az én életemben?

A vezetés vállalása és hűséges teljesítése egyetlen dolgot kíván meg Pétertől: szeresse Jézust és ezt egyértelműen és visszavonhatatlanul fejezze ki szavaival most, utána pedig életének teljes odaadásával.

Péter példája segítsen minket abban, hogy bátran kimondjuk Jézus iránti szeretetünket! Induljunk bátran az ő követésére! Fogadjuk el a küldetést, amit ránk bíz az Úr! Egész életünkkel tegyünk tanúságot a világban Isten szeretetéről!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk, s amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé!

Horváth István Sándor (Ph 88)