napi evangelium

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”
Jn 16,12-15

Elmélkedés

Jézus az utolsó vacsorán hosszasan tanítja apostolait, mert tudja, hogy ez az utolsó beszéde hozzájuk és hamarosan megkezdődik az ő szenvedése. Azt is tudja, hogy ezen az estén már nincs idő mindenre felkészíteni őket, s erre nincs is szükség, mert majd az általa küldött Szentlélek fogja befejezni ezt a felkészítést.

Jézus tisztában van vele, hogy az általa három évvel korábban meghívott személyek még nem egészen állnak készen a küldetésre. Három esztendő túl kevés ahhoz, hogy valaki megváltoztassa az életét, elkezdjen mindenben úgy gondolkodni és cselekedni, mint Mestere. Az apostolok és a tanítványok képzése még nem fejeződött be, ezért most csak a legfontosabbakat akarja közölni velük.

Tudjuk, hogy János evangélista csak évtizedekkel később, az I. század vége felé írta meg evangéliumát. Korábban a krisztusi közösséghez újonnan csatlakozóknak és a közösség tagjainak többször is elmondhatta élőszóban mindazt, amire emlékezett Jézus búcsúbeszédéből. De ez idő alatt azt is megtapasztalta, hogy valósággá vált mindaz, amiről Jézus beszélt, tehát a Szentlélek valóban jelen volt, működött az Egyházban. Ha mi is Krisztus örömhírére alapozzuk életünket, akkor mi is érezni fogjuk a Lélek jelenlétét személyes életünkben és az Egyházban, valamint minket is megerősít küldetésünkben, a tanúságtételben.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézusom! Erősítsd bennem a hitet és a bizalmat, hogy elinduljak az általad javasolt úton, az igazi boldogság útján. Te nem csupán földi boldogságot ígérsz, hanem az örök boldogságra akarsz elvezetni minden embert. Segíts megértenem, hogy benned találhatom meg a boldogság forrását.

Horváth István Sándor (Ph 88)