napi evangelium

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben”
Mt 5,1-12

Elmélkedés

Az elmúlt hetekben Szent Márk művéből vettük a hétköznapi evangéliumokat, a mai naptól kezdve a liturgikus rend szerint Máté írását fogjuk olvasni. A hegyi beszéd foglalatát, a nyolc boldogságról szóló tanítást olvassuk ma.

Jézus első kijelentése így hangzik: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” Az egész Biblia, beleértve mind az ószövetséget, mind az újszövetséget, Isten és az ember kapcsolatáról, pontosabban szövetségéről szól. Maga Isten ajánlja fel ezt a szövetséget az ember számára és ő határozza meg ennek a szövetségnek a szabályait. Minden alkalommal, amikor valaki Isten megbízásából megpróbálja megújítani ezt a szövetséget, azzal kezdi tevékenységét, hogy visszaállítja a szegények és kirekesztettek jogait. Enélkül nem újítható meg az Isten és ember közti szövetség. Így cselekedtek a próféták és ezzel kezdi Jézus is az ő szolgálatát. Ezért kerülnek a szegények az első helyre a boldogság-mondásokban. Az ő jutalmuk az ígéret szerint ugyanaz, mint a lista végén szereplőké, az igazságért üldözötteké: „övék a mennyek országa.”

Az ígéret megvalósulása azonban nem a jövőhöz köthető, hanem a jelenhez, azaz Isten országának megvalósulása már elkezdődött.

A Jézus által hirdetett boldogságok megvalósítása az ember számára őszinte és tiszta gyermeki lelkületet és Isten felé való nyitottságot eredményez. Ha ezek szerint alakítom életemet, képessé válok az Isten által adott boldogság befogadására.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus, aki valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben! Bűneim őszinte megbánásával készülök arra, hogy veled találkozzak a szentáldozásban. Légy lelkem tápláléka, éltess engem! Abban a hitben fogadom szent testedet az átváltoztatott kenyérben, hogy titokzatos testednek, az Egyháznak tagja vagyok. Szüntess meg a keresztények között minden széthúzást, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Annak reményében veszem magamhoz szent testedet, hogy elvezetsz az örök életre.

Horváth István Sándor (Ph 88)