napi evangelium

Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!” Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: „Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!”
Mt 8,1-4

Elmélkedés

A hegyi beszéd tanítása után Jézus gyógyításai és csodái következnek Szent Máté evangéliumában, elsőként a leprás meggyógyítása, miként arról a mai szövegben olvasunk.

A történet szerint egy leprás közeledik Jézushoz. A leprásokat a betegség terjedésének megakadályozása érdekében kizárták a közösségből és a vallási életből. Bárki, aki hozzáért egy leprás beteghez, tisztátalanná vált! A leprásoknak távol kellett maradniuk az egészségesektől. Ennek a leprásnak mégis volt bátorsága ahhoz, hogy egy egészségeshez, Jézushoz közeledjen, és ezt a közeledést az Úr sem hárította el. A leprás megszegi a törvényi előírásokat, hogy kapcsolatba kerüljön Jézussal. Hozzá érve ezt mondja: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem”, te meg tudsz tisztítani engem, képes vagy rá, hogy meggyógyíts. Nem szükséges, hogy hozzám érj, mert az akaratoddal is meg tudsz gyógyítani. A kérésnek ez a formája egyértelműen tanúskodik a leprás hitéről, hisz abban, hogy Jézus az ő isteni erejével, hatalmával képes őt megtisztítani a leprától.

Hitét látva és azt mintegy megjutalmazva Jézus meggyógyítja ezt az embert. Ezt mondja neki: Igen, akarom, hogy megtisztulj, akarom, hogy egészséges legyél. Sőt meg is érinti a beteget, ami azt jelenti: közösséget vállalok veled, irgalmas vagyok hozzád, nem félek attól, hogy elkapom a betegségedet.

A történet tanulsága világos: A hit csodát, gyógyulást eredményez.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Üdvözítő Istenünk! El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a te akaratod az volt, hogy szenvedésével és halálával váltson meg bennünket Jézus. Be kell látnunk: félre kell tennünk emberi gondolatainkat, hogy megérthessük a te szándékaidat! Azt az isteni szándékot, amely megengedte az emberi gyűlölet tombolását, megengedte a keresztre feszítést azért, hogy a szeretet legnagyobb jelét adja. A te irántunk való szereteted legnagyobb tanújelét láthatjuk abban, hogy Fiad, Jézus értünk szenvedett és értünk halt meg a keresztfán. Segíts felismerni Jézusban Megváltónkat!

Horváth István Sándor (Ph 88)