napi evangelium

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később, elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”
Mt 10,1-7

Elmélkedés

Szent Máté evangéliumának második nagy témája a misszió, azaz miként kell hirdetni, terjeszteni Isten országának örömhírét. Ez a rész a tizenkét apostol kiválasztásával kezdődik, ahogyan ezt a mai napon olvassuk. Az evangélista elsőként Pétert nevezi meg, aztán pedig felsorolja a többieket is név szerint.

A tanítvány feladata, hogy kövesse Jézust, a Mestert, és közösségben legyen vele, majd pedig megtegye, amivel Mestere megbízza, folytassa az ő küldetését. Ennek keretében feladata, hogy kiűzze a tisztátalan lelkeket és meggyógyítson mindenféle betegséget. Márk evangéliumában ugyanazt a kettős küldetést kapják az apostolok, amelyet ő más szavakkal fogalmaz meg: Jézus „tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket” (Mk 3,14-15).

Szent Lukács pedig azt írja, hogy Jézus egész éjjel imádkozott, majd „amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket” (Lk 6,13), s felsorolja nevüket.

Jézus és küldötteinek kapcsolata a mennyei Atya és a Fiú kapcsolatának folytatása. Miként az Atya elküldte az ő Fiát, Jézust a világba az igazság tanításával és az üdvösség örömhírével, és hatalmat adott neki, hogy meggyógyítsa a betegeket, ugyanúgy küldi Jézus a kiválasztottakat, hogy az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a tanúságtétel, a szeretetgyakorlás és a misszió minden formája a te nevedben történik. A te nevedben hirdetjük az evangéliumot és gyakoroljuk az irgalmas szeretet cselekedeteit. Te megfelelő segítséget adsz nekünk küldetésünk teljesítéséhez azáltal, hogy elküldöd számunkra a Szentlelket. A Lélek indít minket az igehirdetésre és a tanúságtételre, ő irányítja és vezeti az Egyházat a misszióban és a Szentlélek gondoskodik a missziós szolgálat eredményességéről. Adj jóindulatot mindazok szívébe, akikhez te küldesz minket!

Horváth István Sándor (Ph 88)