napi evangelium

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.”
Mt 12,38-42

Elmélkedés

Máté evangélista Jézus több csodáját ismerteti művében: meggyógyította a leprás embert (vö. Mt 8,1-4), a százados szolgáját (vö. Mt 8,5-13), Péter apostol anyósát (vö. Mt 8,14-15) és más betegeket (vö. Mt 8,16). Ezután következett a tengeri vihar lecsendesítése (vö. Mt 8,23-27) és egy különleges ördögűzés Gadara környékén (vö. Mt 8,28-34). Az emberek, akik mindezeket a csodákat, jeleket látják, Jézusban felismerik Isten szolgáját. De az írástudók és a farizeusok nem értik meg ezeknek a csodáknak a jelentőségét. Ők valami mást akarnak, jelet kérnek Jézustól, miként ez a mai evangélium kezdetén elhangzik.

Olyan megerősítő, bizonyító jelet, amellyel egyértelműen tudja igazolni, hogy kinek a megbízásából tanít és cselekszik. Jézus ugyanis azt állítja magáról, hogy ő az Isten küldötte, az Atya nevében tanít, és az Atya által tud csodákat tenni, például gyógyítani. Ha ez valóban így van, akkor bizonyítania, igazolnia kell ezt.

Jézus nem teljesíti kérésüket, hanem Jónás próféta esetét idézi az ószövetségi időkből. Jónás egyrészt Jézus előképének tekinthető. Ahogyan három napon át a hal belsejében volt, s onnan élve került elő, ugyanúgy a halott Jézust három napig zárta magába a föld, mígnem feltámadt. Jónás példája ugyanakkor egy másik párhuzamot is rejt magában. Istentől azt a feladatot kapta, hogy megtérést és bűnbánatot hirdessen Ninive lakosai számára, akik hallgatva a figyelmeztetésre kiérdemelték Isten irgalmát. Jézus szintén azért jött el a mennyei Atyától, hogy megtérést hirdessen. Aki hallgat szavára és kész bűnbánatot tartani, számíthat Isten megbocsátására.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Gyorsan változó világunkban biztos pontot keresünk, amire életünket alapozhatjuk. Az újszerűnek tűnő elméletek folyamában maradandó igazságokat keresünk, amelyekhez igazodhatunk. Keressük helyünket, feladatunkat a világban, mert folytatni szeretnénk a teremtés művét és felebarátaink szolgálatára szeretnénk lenni. Ég és föld elmúlnak, mert ez a világ mulandó, de a te szavad, tanításod örök igazság marad, amely utat mutat számunkra az üdvösség felé. Segíts minket az üdvösség útján!

Horváth István Sándor (Ph 88)