napi evangelium

Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.
Mt 11,20-24

Elmélkedés

Máté evangélista beszámol arról, hogy Jézus igehirdető tevékenységét sokan elfogadták, de olyanok is voltak, akik elutasították. A Genezáreti-tó környéki nagyobb városok, amelyek név szerint is meg vannak említve a mai evangéliumban, az utóbbiak közé tartoztak. Hallhatták ugyan tanítását és láthatták csodáit, mégsem akartak megnyílni üzenete előtt. Jézus szavai egyértelmű figyelmeztetésként szólnak azokhoz a tanítványokhoz, akik vele együtt járták végig Galilea falvait és városait. Ők sem várhattak jutalmat vagy dicséretet azért, mert Jézus küldöttei voltak, hiszen Mesterük sem részesült mindenhol ebben.

A bűnbánat és a megtérés Jézus igehirdetésének egyik legfontosabb eleme. Már fellépését megelőzően és azt előkészítendő Keresztelő János is a bűnbánatot hirdette a népnek. Jézus pedig így kezdi fellépését: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Az apostolokat is azzal indítja missziós útjukra, hogy hirdessék az embereknek: térjenek meg, mert elközelgett az Isten országa.

Mi tehát az említett városokban lakók bűne? Hallják a tanítást, látják a csodákat, de hatás nélkül marad mindez. A csodák ellenére sem hisznek Jézusban és nem ébred fel bennük a bűnbánat. Az Úr a hitet és a bűnbánatot hiányolja.

Meghallom-e Jézus bűnbánatra hívó szavát? Hitet ébreszt-e bennem szava és jelenléte?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Az anyagi javak gyűjtése helyett te az Istenben való gazdagodást és a lelkiekben való bővelkedést ajánlod nekünk. A jóság, a szelídség, a türelem, a megbocsátás, a békességre való törekvés, a szeretet gyakorlása, az alázatosság, az odafigyelés, az együttérzés és más lelki javak mind-mind olyan kincsek, amelyek sosem mennek ki a divatból, nem számítanak idejétmúltnak és elavultnak. E kincsekből akkor sem fogyunk ki, ha pazarlóan adjuk őket másoknak. Segíts minket, hogy felfedezzük a lelki gazdagság értékét!

Horváth István Sándor (Ph 88)