napi evangelium

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Mt 10,24-33

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus újabb utasításokat ad tanítványainak, amelyeket gyakorolniuk kell küldetésük során. Alapvetően két irányba mutatnak ezek a tanácsok. Egyrészt fel kell készülni az üldözésekre és a szenvedésekre, másrészt távol kell tartani a félelmet, a „Ne féljetek!” felszólítás háromszor is szerepel a szövegben.

A küldöttek jól tudják, hogy Jézus tanítványaiként üldözni fogják őket. Ez azonban nem lehet ok az aggodalomra, mert a tanítványnak mindenben utánoznia kell Mesterét, még a megpróbáltatások elviselésében is. Ez a tanítványi élet egyik legfontosabb jellemzője. Ezért mondja a mi Urunk: „Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura!”

Egy tanítvány nem félhet az igazság kimondásától akkor sem, ha emiatt fenyegetés, üldözés éri. Azok, akik üldözik őket, elferdítik a tényeket, meghamisítják az igazságot, azaz hazugságokat terjesztenek. A tanítványnak bíznia kell abban, hogy az igazság győzedelmeskedni fog és a hazugság lelepleződik. Nem kell tehát félniük az igazság hirdetésekor, bátran hirdetniük kell mindazt, amit Jézus tanított. Nincs okuk a félelemre, hiszen az isteni gondviselés mindig vigyáz rájuk.

A mennyei Atya örök országába való bejutásnak az a feltétele, hogy a tanítvány hűséges maradjon Mesteréhez, Jézushoz.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Istenünk! Neked köszönhetjük születésünket, emberi létünket, egész életünket. Te szeretettel fordulsz felénk és gondoskodsz rólunk életünk során. Örömmel adunk most neked hálát mindazért, amit tőled kapunk. Megismerjük isteni nagyságodat és fenségedet, ezért örömmel imádunk téged. Benned felismerjük jóságos Atyánkat, aki a javunkat akarod, ezért szívesen fordulunk hozzád kéréseinkkel. Sokszor megtapasztaljuk irgalmasságodat és megbocsátó jóságodat, ezért bizalommal fohászkodunk hozzád bűneink bocsánatáért. Urunk, hallgasd meg imáinkat!

Horváth István Sándor (Ph 88)