napi evangelium

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!” Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”
Mt 9,35 – 10,1. 6-8

Elmélkedés

A tanító és gyógyító Jézussal találkozhatunk a mai evangéliumban, aki küldetést ad tanítványainak, hogy ők is folytassák szolgálatát. A küldötteknek ugyanazt kell tenniük, amit mesterük is tesz: hirdetniük kell az Isten országának eljövetelét, és mintegy ennek igazolásaként a betegek gyógyítására is hatalmat kapnak Jézustól. A Messiás küldetése az „elveszett juhokhoz” szól, tehát azokhoz az emberekhez, akik megváltásra szorulnak. Jézus küldetése az, hogy visszavezesse őket az Atya szeretetébe. Bűneim megvallása a feltétele annak, hogy én is visszataláljak az Istenhez. De vajon figyelek-e tanításában a megtérésre hívó üzenetre és engedem-e, hogy lelkem gyógyítója legyen?

Mi indíthat bennünket a bűnbánatra? Mi indíthat minket a belülről fakadó, a szívünkből kiinduló bűnbánatra? Az Istentől való félelem vagy az isteni szeretet megtapasztalása. Az utóbbi a helyes keresztény lelkület. Használjuk ki az adventi bűnbánati időt, hogy örömmel találkozhassunk majd a betlehemi Gyermekben megjelenő isteni szeretettel. A Megváltó érkezése az én életembe is változást hoz azáltal, hogy a bűnbánat révén megtisztítja és meggyógyítja lelkemet. Közelgő jövetele töltsön el engem is a megváltottak igazi, lelki örömével! Ne csupán hallgassam az Úr szavait, hanem tegyem is meg azt!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus! Szükségünk van rád. Elismerjük, hogy nélküled egyedül vagyunk, magányosak vagyunk és elhagyottnak érezzük magunkat. Életünk olyan vándorút, amelyen társakat, barátokat keresünk. De oly sok csalódás ér bennünket. Akiről azt hittük, hogy valóban szeret minket, az később elhagyott. Akit szerettünk, hűtlen vagy hálátlan lett. Újra és újra feléd indulunk. Te az adventi időben alkalmat adsz nekünk, hogy a megtérés útjára lépjünk. Adj nekünk őszinte bűnbánatot, amely irántad való szeretetből fakad! Segíts, hogy találkozhassunk veled, az emberré lett Istennel!

Horváth István Sándor (Ph 88)