napi evangelium

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: „Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból.” Ennek híre elterjedt az egész környéken.
Lk 4,31-37

Elmélkedés

A Jézus tanításában rejlő isteni erő csodálattal töltötte el a hallgatóságot, mert még senkit sem hallottak ilyen tekintéllyel beszélni. Isten igazságait oly meggyőzően tudta hirdetni, amivel korábban még nem találkozott senki. A mi Urunk isteni ereje azonban nem csupán szavaiban nyilvánult meg, hanem cselekedeteiben is. A mai evangélium története szerint ez az isteni erő szembeszáll a gonosz lélek erejével, amely fogva tart egy embert. A beteg ember nem számíthatott arra, hogy valaha is meggyógyul, hiába küzdött a benne lakó gonosszal. Az emberek sem tudtak neki tanácsot adni, hogy miként győzhetné le önmagában a rosszat. Most viszont Isten siet segítségére, bizonyítván, hogy ő képes legyőzni az emberben lévő gonoszt, mivel ereje nagyobb annál, s mert Isten az ember javát, üdvösségét akarja.

Mit tanít nekünk ez a különleges csoda, ez az ördögűzés? Sokszor megbénítanak minket a különféle veszélyek és bajok, amelyek érnek, s amelyeknek emberi erőnkkel nem vagyunk képesek ellenállni. Tehetetlenek vagyunk, és azt érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva azoknak a gonosz erőknek, amelyek a kárunkat akarják, s ezt a veszélyt sokszor alig ismerjük fel. Jézus megmutatja, hogy képes szembeszállni a gonosszal, le tudja győzni azt. Jézus segítségével képes vagyok megvalósítani az Istennek tetsző életet.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre és senkit sem zársz ki szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek zárhatjuk ki magunkat azzal, ha elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet és semmibe vesszük törvényeidet. Hálásak vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk is és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözüljünk.

Horváth István Sándor (Ph 88)